Appointment Scheduling
Verwerk in kortere tijd meer vrachten met minder vertragingen.

Slecht plannen door een vervoerder kan tot gevolg hebben dat er onvoldoende personeel aanwezig is, dat het laden/lossen inefficiënt verloopt en dat er onnodige wachttijden zijn. Met onze beproefde appointment scheduling tool kunnen vervoerders en leveranciers eenvoudig hun eigen afspraken maken voor warehouseleveringen en benodigd personeel inplannen. Hierdoor kan de productiviteit stijgen en de werkbelasting evenwichtig worden verdeeld, op schema worden gewerkt en de rij- en rusttijdenwet en andere overheidsvoorschriften worden nageleefd.

Features en functies
Verwerk in kortere tijd meer vrachten zonder vertragingen of chargebacks
Bied vervoerders self-service mogelijkheden en faciliteiten om afspraken te maken
Adviseer afspraaktijden op basis van resources, gewenste diensten en te vervoeren vrachten
Ondersteun door het systeem aanbevolen tijden voor het vastleggen van afspraken en toewijzen van laadperronnen voor alle distributiecentra
Geef transporteurs de gelegenheid zich te kunnen houden aan de Amerikaanse rij- en rusttijdenwet, de Europese arbeidstijdenrichtlijn en andere verordeningen
Electronic data interchange (EDI - elektronische gegevensuitwisseling) of een webinterface om zelf vrachten te plannen
Houd entrepottijden bij, en meet detentie-, laad- en lostijden
Automatische berekening van laadtijden uitgaand van afleveringsdatums, ordercontent, dokcapaciteit, magazijncapaciteit en benodigd personeel
Mogelijkheden voor een evenwichtige verdeling van vrachten over alle ploegen afgestemd op resourcevereisten
Applicatie is beschikbaar als SaaS, enkelvoudige tenant en op locatie