Artikelen

Supply chain visibility nader bekeken

Door Scott Fenwick,
A Closer Look at Supply Chain Visibility

Supply chain visibility kan verschillende dingen betekenen. Dit hangt af van bedrijfsdoelstellingen, strategische prioriteiten in de supply chain of gewoon meer inzicht in specifieke delen van de supply chain waar van oudsher niet op is gefocust.

Supply chain-software biedt een holistische structuur om data van binnen en buiten een bedrijf samen te voegen om een end-to-end beeld te geven en de deur voor andere bedrijfsvoordelen te openen, zoals lagere transportkosten en verbeterde klantenervaring. Hoe ziet supply chain visibility er eigenlijk uit? Voor sommigen is zichtbaarheid gewoon EDI, terwijl het voor anderen een duidelijk beeld is van de actuele status en relevante geschiedenis van orders, verzendingen en voorraad en de verscheidenheid aan fluctuaties die op kunnen treden in de diverse levenscycli.

In de meeste organisaties wordt zichtbaarheid afgeleid van gegevens die uit deze verschillende punten van de supply chain-levenscyclus worden gehaald. Deze gegevens integreren in één system of record is essentieel. Eén van de uitdagingen is echter dat een aantal relevante gegevens kan worden gegenereerd door systemen buiten de invloedssfeer van het bedrijf, zoals bij een externe leverancier. Als een bedrijf bijvoorbeeld de status wil weten van een order die door een leverancier wordt afgehandeld, moet het voor die informatie op de externe leverancier vertrouwen. En nadat het is verstrekt, moet het accuraat en duidelijk zijn om bruikbaar te zijn.

Impact van omnichannel op supply chain visibility

Omnichannel heeft een enorme impact gehad op operations en bedrijfsmodellen. Maar het heeft ook een enorme impact op inzicht in de supply chain.

Wanneer een bedrijf een meer gedetailleerd inzicht heeft in de voorraad, kan het die informatie veel beter benutten. Als een bedrijf zicht op zijn voorraad heeft, kan het die voorraad beter toegankelijk maken voor het fulfillen van klantorders, het wijzigen van transportroutes en vraag en aanbod op basis van marktomstandigheden in evenwicht brengen. Maar voordat dit kan gebeuren, moet een bedrijf gegevens hebben van een aantal verschillende kanalen en processen: zowel van zijn warehouses, zijn winkels en de leverancier of producent van zijn finished goods als zijn expediteurs, 3PL's en plaatselijke carriers. Als deze gegevens niet samengevoegd en gestroomlijnd kunnen worden, lukt het een bedrijf niet om optimaal van te profiteren. Met gegevens als primaire bron wordt de architectuur, hoe de gegevens worden verzameld en samengevoegd om ze te begrijpen, kritiek. De back-endsystemen die de gegevens ondersteunen en bewaren, moeten beschikbaar zijn om input van verschillende bronnen en in verschillende formats te kunnen accepteren.

Zelfs iets ogenschijnlijk abstracts als socialmediagegevens zullen met meer traditionele typen gegevens worden samengevoegd omdat bedrijven een holistisch perspectief van hun supply chain wensen. Verder zijn er de gewone datastromen van GPS-feeds van computers aan boord van vrachtwagens of schepen die de status van verzendingen kunnen aanvullen. Door eventuele afwijkingen in deze datasets te traceren, kunnen logistieke professionals effectiever reageren en waar nodig aanpassen dan gebruik te maken van traditionele rapporteringsmethoden die soms pas weken later beschikbaar zijn.

Zichtbaarheid als langetermijndoel

Bedrijven zouden supply chain visibility moeten zien als een 'reis', niet als een enkel overkoepelend project maar als een serie kleinere initiatieven met grotere algemene zichtbaarheid als uiteindelijk doel. Omdat supply chain visibility door de lange leadtime minder snel rendement oplevert, is de beste benadering meestal om kleinere stappen te zetten en zo deze initiatieven te financieren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een bepaald knelpunt in de supply chain-levenscyclus of een probleem in het bedrijf identificeren, en een visibilityproject opzetten om het aan te pakken. Deze kleinere projecten kosten minder tijd om intern te formuleren en draagvlak voor te creëren, waardoor de kans groter is dat additionele supplychainvisibility-intitiatieven worden goedgekeurd.

De stroom gegevens neemt alleen maar toe. Zichtbaarheid verkrijgen wordt een meer acute prioriteit nu supply chain en business managers meer uit hun gegevens willen halen, maar zonder de juiste tools in handen voor toegang en juiste interpretatie van die data is dat voor professionals ondoenlijk.

Uw belofte aan klanten nakomen