Artikelen

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

Door Manhattan Staff,
Is There a Warehouse Employee Engagement Crisis Coming

Uit een door Manhattan Associates uitgevoerd onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid onder leidinggevenden in distributiecentra, bleek dat bijna de helft aangaf dat hun medewerkers zich bij hun werk betrokken voelden. Dat betekent dus dat ongeveer hetzelfde aantal medewerkers zich niet of minder bij hun werk betrokken voelt.


Highlights uit het artikel

 • Dit artikel onderzoekt de uitdagingen bij medewerkersbetrokkenheid, de impact van medewerkers die niet bij hun werk betrokken zijn en wat leidinggevenden in DC's kunnen doen om de trends voor te zijn.
   
 • Een goede mederwerkersbetrokkenheid vereist dat mensen en slimme technologieën beter samenwerken

Dit ter vergelijking met de betrokkenheidscijfers van medewerkers in het algemeen volgens een recent onderzoek van Gallup. Uit de enquête van Gallup bleek dat 70% van alle werknemers zich niet bij hun werk betrokken voelt.1 Dat is nogal wat. Uit dit cijfer blijkt dat DC's niet de enige zijn die met medewerkersbetrokkenheid worstelen.

De indirecte effecten van medewerkers die zich niet betrokken voelen, zoals personeelsverloop en minder productiviteit, kan vooral bij DC's hard aankomen, ongeacht de mate van betrokkenheid. 

Het goede nieuws?

Met een aantal concrete stappen kan betrokkenheid worden verbeterd. In het onderzoek van Manhattan noemden leidinggevenden in DC's belangrijke punten voor betrokkenheid die het belang van de relatie tussen medewerker en supervisor onderstreepten.

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

De knelpunten in het managen van distributiecentra

Het is lastig in DC's om de betrokkenheid hoog te houden, omdat medewerkers snel hun vaardigheden moeten bijsturen.  Complexer werk, meer automatisering en hogere productiviteit zorgen ervoor dat het trainen en behouden van personeel uitdagend is. 

Personeelsverloop. Ons onderzoek geeft aan dat slechts 11% van leidinggevenden in DC's een daling in personeelsverloop zien. Dat is niet goed wanneer het verloop op jaarbasis ongeveer 40% is in de transport-, warehousing- en utilitiessector. 2

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

En warehousepersoneelsverloop is duur. Afscheid van elkaar nemen kost het DC tussen 25% en 150% van het salaris van een medewerker en komt neer op ongeveer $ 7.000–$ 40.000 per vertrokken medewerker.3, 4

Complex, snel veranderend werk. Met zo veel cruciale raakvlakken gedreven door complexe apparatuur, technologie en processen, is het essentieel dat medewerkers vaardigheden leren om met die complexiteit om te gaan en orders effectief af te handelen. Dat soort training vergt veel tijd en geld. En alle moeite en geld is verspild als een medewerker vertrekt.

Seizoensgebonden fluctueringen. Seizoenspieken verergeren deze problemen. DC's zetten snel grote aantallen medewerkers in om na de tijdelijke vraagpiek met een veel kleinere groep verder te gaan. 

Gedurende het holiday season in 2016 plande Target bijvoorbeeld 7.500 mensen extra aan te nemen voor zijn DC's, en Amazon wilde 120.000 extra mensen aannemen.14 Ook andere retailers namen tijdelijke krachten aan.

Dat is een enorme kortetermijntoename in personeel. Met zoveel nieuwe medewerkers ineens, moeten DC-managers coachen en problemen oplossen waardoor er geen tijd meer overblijft voor vaste medewerkers. Uit ons onderzoek blijkt dat 45% van DC-supervisors aangeeft dat het managen van uitzonderingen het overgrote deel van hun tijd in beslag neemt, gevolgd door 33% die aangeeft dat ze de meeste tijd besteden aan het monitoren van werk. Omdat het al moeilijk genoeg blijkt te zijn om goed contact te houden met medewerkers, hebben deze seizoenspieken mogelijk een negatieve uitwerking op betrokkenheid.

De impact van niet-betrokken medewerkers  Kort gezegd: bedrijven met niet-betrokken medewerkers zijn minder winstgevend dan bedrijven waar medewerkers dat wel zijn. Bedrijven met betrokken medewerkers zien een toename van 22% in winstgevendheid 5 en een stijging van 6% in de netto winstmarges.6 Ook beïnvloeden geëngageerde medewerkers overige bottomlinekosten, omdat ze beter opletten en voorzichtiger zijn op het werk.

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

Wat kunnen warehousemanagers doen om betrokkenheid onder het personeel te realiseren?

Tactieken zoals incentives, bonussen en extraatjes zijn leuk en werken goed. 

Als mensen zich gewaardeerd, gehoord en geïnformeerd voelen, werken ze vaak harder. Goede relaties tussen managers en medewerkers verhogen de moraal zelfs in het geval wanneer een bedrijf geen extraatjes of incentives aanbiedt. Als de betrokkenheid groter is door goede onderlinge relaties, kunnen leidinggevenden operations wendbaarder maken en sneller nieuwe processen uitrollen.

Leidinggevenden in DC's wezen op twee belangrijke punten voor betrokkenheid op basis van relaties.

 • Erken hard werk. 64% van supervisors in het hedendaagse DC geeft aan dat het belonen van de high performers de beste motiverende factor is voor betrokkenheid boven alle andere factoren.8 Uit een ander oderzoek onder alle werknemers blijkt dat 69% van de werknemers aangeeft dat ze harder werken als dat loont.11
   
 • Meer praten met medewerkers. Contact tussen supervisor en medewerker, dat ongrijpbare maar zo belangrijke menselijke contact, is één van de meest cruciale ingrediënten voor medewerkersbetrokkenheid. Toch besteedt maar 18% van de DC-supervisors het overgrote deel van hun tijd aan medewerkers observeren en met ze praten.8

We gaven eerder al aan dat een DC-supervisor de meeste tijd kwijt is aan activiteiten zoals het managen van uitzonderingen (45%) en het werk monitoren (33%). Maar in de contacten die supervisors dan wel hebben met medewerkers, staan 'performance' en 'erkenning voor werk' boven aan de lijst, gevolgd door 'procesupdates' en 'aanwezigheid'.

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

Met andere woorden, warehousesupervisors geven niet alleen basisfeedback, ze hebben het ook over dingen die medewerkers het belangrijkst vinden. En deze interactie draagt bij aan betrokkenheid. Uit een algemeen onderzoek naar werknemers blijkt dat 43% van medewerkers die zich zeer bij hun werk betrokken voelt, wekelijks feedback krijgen. Dat impliceert dat wanneer er geen regelmatig contact is, het betrokkenheidsgevoel van medewerkers aanzienlijk vermindert.9

Tools en tactieken om medewerkersbetrokkenheid te vergroten

Leidinggevenden in DC's onthulden diverse effectieve manieren om strategieën te implementeren voor het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid met behulp van technologie die hun inspanningen efficiënter en aantrekkelijker maken.

 • Maak supervisors en managers 'mobiel'
  60% van de leidinggevenden in DC's vertelden ons dat het grootste voordeel van 'mobiel zijn' betrokkenheid is10 en 81% gaf aan plannen te hebben om mobiele apparatuur in hun warehouses te gaan gebruiken.10 Toch zei maar 23% dat ze op dat moment van mobiele apparatuur in hun warehouse-operations gebruik maakten .8 Als DC-managers en -supervisors een mobiel apparaat op zak hebben, kunnen ze medewerkers in realtime, onmiddellijk en nuttiger feedback geven.
   
 • Continu feedback geven
  Hoewel 60% van de werknemers, waarvan 72% jonger dan 30, dagelijks of wekelijks feedback wil,13 vindt maar 27% van hen dat ze effectieve feedback krijgen.12 De meeste medewerkers gaan zich meer betrokken voelen als hun werk continu wordt beoordeeld.

Is er een betrokkenheidscrisis onder warehousemedewerkers op komst?

 • Betrokkenheidsbevordering meten
  Wat je niet kunt meten, kan je niet verbeteren. Hoewel 54% van leidinggevenden in DC's medewerkersenquêtes inzet en 57% van de supervisors met hun medewerkers praat om betrokkenheid te meten, meet 20% de betrokkenheid helemaal niet. Toch gelooft 69% van DC-supervisors dat het belangrijk is om medewerkers regelmatig cijfers voor te leggen om ze bij hun werk betrokken te houden.

Hoe meer medewerkers zich op hun werk toeleggen, en idealiter ook op de visie van het bedrijf, hoe meer ze als betrokken worden gezien. Betrokken werknemers:

 • Werken naar beste kunnen
 • Begrijpen en geloven in de doelen van het bedrijf
 • Doen veel meer dan wat er van hen wordt verwacht

__

Bronnen

1 Gallup State of the American Workplace
2 Bureau of Labor Statistics
3 Kain Is Able
4 Salary.com
5 Gallup State of the Global Workplace
6 Towers Perrin
7 National Safety Council
8 Manhattan Associates 2016 Labor and Warehouse Management Employment Engagement Study
9 Towers Watson
10 Manhattan Associates OUT/IN/UNbound: A Study on Mobility and the Modern Distribution Manager
11 Socialcast
12 Gallup “Amid Rapid-Fire Workplace Change, Pulse Surveys Emerge”
13 PwC
14 The Motley Fool
15 Target

Uw belofte aan klanten nakomen