De roep om een modern transportmanagementsysteem

The call for a modern transport management system

De service aan klanten staat of valt met het de kwaliteit van het transport. Als het transport niet correct en tijdig verloopt, kan die ene negatieve ervaring de prestaties van een hele supply chain overschaduwen. De huidige ontwikkelingen in de transportsector maken die uitdaging alleen nog maar groter. Verladers die die uitdaging willen overwinnen, zullen moeten investeren in modellering, visibility en connectiviteit.

West-Europa kampt met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Juist nu transportvolumes sterk toenemen en steeds meer chauffeurs nodig zijn - onder meer voor de last mile in e-commerce - voelen steeds minder jongeren zich geroepen om achter het stuur te kruipen. Ook in Zuid- en Oost-Europa wordt het steeds lastiger om chauffeurs te vinden. De verwachting is dat het groeiende tekort de komende jaren serieuze problemen gaat opleveren.

Tegelijkertijd wordt de functie van transport in onze supply chains streeds kritischer. Klanten bestellen vaker, verwachten snellere levertijden en willen bovendien exact weten wanneer hun bestelling arriveert. Met de toenemende congestie op onze wegen wordt dat een steeds grotere uitdaging. En alsof dat niet genoeg is, wordt het transport door de verschillende overheden steeds meer aan banden gelegd. Denk aan de eisen die worden gesteld aan de CO2-uitstoot of aan de condities waaronder temperatuurkritische goederen moeten worden vervoerd.

ICT als basisvoorziening

Alles bij elkaar opgeteld is maar één conclusie mogelijk: verladers die straks transportproblemen willen voorkomen, moeten nu de grip op hun transportstromen verstevigen. Moderne ICT-systemen zijn daarbij geen handige hulpmiddelen meer, maar een basisvoorziening net als vrachtauto’s. Verladers zullen moeten investeren in tools die hen realtime inzicht bieden in de transportstromen, zodat ze overal op voorbereid zijn. Ze hebben tools nodig die hen in staat stellen om op basis van data weloverwogen beslissingen te nemen. Ze zullen op elk moment de beste afweging moeten maken tussen service en kosten, snelheid en duurzaamheid. Verladers die hun transportactiviteiten op operationeel, tactische en strategisch niveau digitaliseren, zijn het best gepositioneerd voor de uitdagingen van de toekomst.

Scenario’s draaien

Een belangrijke vereiste is de mogelijkheid om alle transportstromen te modelleren. Hoe ziet het transportnetwerk eruit? Wat zijn de drukste routes? Waar laat onze beladingsgraad te wensen over? Waar stoten we de meeste CO2 uit? Een model dat antwoord geeft op deze vragen, biedt nog veel meer inzichten. Denk aan de mogelijkheid om verschillende scenario’s te draaien. Waar komen we in de knel als de transportvolumes met tien procent stijgen? Wat is het effect op de transportkosten als we een extra hub in het transportnetwerk opnemen? Op welke punten moeten we investeren als we die ene grote tender winnen? Dit zijn vragen die verladers nu vaak beantwoorden op basis van buikgevoel, aangevuld met wat rekenwerk op de achterkant van een bierviltje. Een modelleringstool maakt het mogelijk om het antwoord met een grote mate van betrouwbaarheid uit te rekenen. Dat kan leiden tot een besparing van vijf tot tien procent op het aantal kilometers en een stijging van de beladingsgraad met twee tot vijf procent.

Zicht op modaliteiten

Modellering verschaft het inzicht dat nodig is om de juiste beslissingen voor de middellange en lange termijn te nemen. Op korte termijn is visibility nodig. Visibility in de actuele transportstromen, zodat verladers snel kunnen schakelen en hun stromen kunnen optimaliseren. Die stromen beperken zich niet alleen tot het wegtransport. Nu de maatschappelijke druk om de uitstoot te reduceren toeneemt, worden andere modaliteiten zoals het spoor en het water populairder. Gebruik van die modaliteiten heeft echter impact op doorlooptijden. Visibility is vereist – niet alleen in de transportstromen maar bijvoorbeeld ook in de weersvoorspellingen - om op elk moment de juiste modaliteit te kunnen kiezen. Misschien is dat vandaag binnenvaart, maar moeten we halverwege overstappen op wegtransport als het schip in kwestie door slechte weersomstandigheden vertraging oploopt. Synchromodaal transport, heet dat.

Tracking & tracing

Een belangrijke bijdrage aan versterking van de visibility wordt geleverd door mobiele transport-apps, gekoppeld aan het transport management systeem (TMS). Vrachtwagenchauffeurs kunnen een dergelijke app op hun smartphone of ander mobiel apparaat installeren en gebruiken om transportorders af te handelen en na elke aflevering direct een proof-of-delivery te sturen. Verladers krijgen dankzij de app realtime inzicht in de status van hun transportorders en kunnen de geografische positie van hun zendingen op de voet volgen. Omdat de app onafhankelijk van vaste boordcomputers functioneert, kunnen zij hun visibility richting transportbedrijven uitbreiden en de charters die zij inzetten. Met functionaliteit voor geofencing is het mogelijk om verladers automatisch een alert te  sturen als een truck het warehouse of distributiecentrum nadert. Met functionaliteit voor temperatuurmonitoring zien zij – in geval van bederfelijke goederen – al op voorhand of de binnenkomende goederen onder de juiste condities zijn vervoerd. Zij krijgen kortom beter inzicht in de voorraad onderweg en hun activiteiten op het inkomend transport afstemmen, wat de doorstroming aan de laad- en losdocks bevordert.

Koppelen met partners

Een laatste belangrijke factor is connectiviteit. Een complex transportnetwerk optimaliseren kan niemand alleen. Daarvoor is de hulp nodig van transportbedrijven, pakketvervoerders, last mile-specialisten en andere partners, misschien zelfs andere verladers. De partners die u vandaag nodig heeft, dient u morgen misschien alweer in te ruilen voor anderen. Dat vraagt om een TMS dat u ondersteunt bij het uitzetten en beoordelen van tenders. Een TMS bovendien dat u in staat stelt om snel koppelingen te maken met die nieuwe transportpartners. En met digitale marktplaatsen, want marktplaatsen voor het matchen van vraag en aanbod in transport spelen een toenemend belang in verhogen van de beladingsgraad en het verlagen van kosten. Dat wil toch iedereen?

Uw belofte aan klanten nakomen