Video

Capaciteitscrisis

Wijzigingen in transportregulering voeren de economische druk op logistieke operations op. Gregg Lanyard, Transportation Leader, deelt zijn mening over bestaande capaciteitsuitdagingen en de waarde die logistieke managers kunnen verkrijgen met betere transportpraktijken.  

Uw belofte aan klanten nakomen