Video

Medewerkerbetrokkenheid

Hoe een veranderend personeelsbestand wordt gemanaged, kan een concurrentievoordeel zijn voor warehouse-operations. Peter deelt zijn mening over de uitdagingen voor warehousemanagers, en de intrinsieke waarde die ze door in te zetten op medewerkerbetrokkenheid kunnen realiseren.

Uw belofte aan klanten nakomen