Whitepaper

Commerce Trends 2022-2023: Een Groene Unified Toekomst

Commerce Trends 2022-2023: A Unified Greener Future

Het zijn spannende tijden: retailers, groothandels en andere bedrijven doen een steeds groter beroep op leveranciesrs van omnichannel- en supplychaintechnologie. Klanten willen meer keuze, meer gemak en meer snelheid. Tegelijkertijd staan bedrijven onder toenemende druk om duurzamer te opereren. Hoe kunnen we dat met elkaar rijmen?

Henri Seroux, senior vice president EMEA bij Manhattan Associates, gaat in op de uitdagingen van dit moment. “Het is aan ons om de juiste voorwaarden te scheppen, zodat retailers snel kunnen opereren als dat moet en duurzaam waar dat kan."

Deze Commerce Trends staat in het teken van een duurzame en groene toekomst.

Uw belofte aan klanten nakomen