Whitepaper

Een winnende supply chain: een nieuw model voor een nieuwe groothandelrealiteit

Een winnende supply chain

We leven in een tijdperk van onzekerheden, er zijn machtsverschuivingen in de gehele wereld en er worden nieuwe handelsbarrières opgetrokken. De wereldeconomie wordt steeds onrustiger en onvoorspelbaarder. Ondertussen verwacht de maatschappij tegenwoordig dat het bij bedrijven om meer dan alleen geld gaat. Naast de W voor winst, is er een toenemende focus op de M van mensen en de P van planeet.

Meer en meer schakels in de waardeketen, vooral retailers en groothandelaars, worden gedwongen zich te herpositioneren onder druk van zowel nieuwe als bestaande concurrenten met innovatieve, verstorende bedrijfsmodellen. Actuele benaderingen van B2B-supply chains spelen een belangrijke rol in toekomstig succes.

De B2B-wereld, en daarmee de wereld van de technische groothandel, is te snel en te complex geworden voor denkwerk alleen. Een order fulfillen in overeenstemming met de verwachtingen van de moderne klant vraagt om vooruitstrevend denken. Alleen heeft de moderne groothandel geen tijd meer om stil te staan en na te denken als er een order wordt geplaatst. Bovendien kan de complexiteit van de supply chain het onmogelijk maken om meteen de optimale oplossing aan te wijzen.

We zoomen in dit whitepaper in op de industriële/technische groothandelssector om te illustreren welke ontwikkelingen er in deze industrie als geheel zijn. Welke evolutie, of moeten we zeggen revolutie, is in aantocht? En hoe kunnen groothandelaren hun toekomst veiligstellen? We beginnen met een onderzoek naar de veranderende klant, gevolgd door de hedendaagse supply chain. Daarna gaan we dieper in op de operaties. Wat gebeurt er als een klant een order plaatst? Hoe kan een vlekkeloze fulfilment worden bereikt? Hoe wordt de voortgang van de order gemonitord? En hoe is de uitvoering van warehouseoperaties soepel en efficiënt te houden?

Daarover moet u vooraf goed nadenken, waarbij alle mogelijke scenario's in overweging genomen moeten worden. Welk type orders kunt u verwachten? Welke mogelijkheden heeft u om die orders te fulfillen? En wat is op een gegeven tijdstip de beste manier? Daarna moet u uw softwaresystemen laten bepalen wat de meest geschikte benadering is voor elke order, en vervolgens moet de uitvoering automatisch worden gestart. Alleen dan zult u erin slagen om in de gunst van de klant te komen.

Dit geldt niet alleen voor technische groothandelaars maar voor alle groothandelsbedrijven. We helpen u graag na te denken over hoe u uw supply chain toekomstbestendig kunt maken, of u nu een groothandel in foodserviceproducten, farmaceutica, bouwmaterialen of kleding bent.

Uw belofte aan klanten nakomen