Manhattan Associates is de toonaangevende supply chain commerce solutions provider. Ons zeer ervaren managementteam heeft het arbeidsethos herschreven gebaseerd op een managementmodel dat erop gericht is de beste mensen in dienst te nemen en hen de tools en de omgeving te bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Voor meer informatie over hoe het is om deel uit te maken van ons team:

  • Carrièremogelijkheden: Manhattan Associates is op zoek naar nieuwe medewerkers! We zijn op zoek naar slimme, gedreven teamspelers voor ons getalenteerde team van supply chain professionals die deel willen uitmaken van onze continue groei. Zoek in onze huidige vacatures naar functies die aansluiten bij uw vaardigheden en ambities.

Toegankelijkheidverklaring
Manhattan Associates streeft ernaar om vacatures voor alle gebruikersvia haar website toegankelijk te maken. Als u contact met ons wilt opnemen over de toegankelijkheid van onze website of als u hulp nodig hebt bij de sollicitatieprocedure, kunt u de Recruiting Department van Manhattan Associates bellen op telefoonnummer +1 (877) 414-7999 (gratis nummer) of +1 (678) 597-7999 of een e-mail sturen naar recruiting@manh.com.

Diversiteits- en inclusieverklaring
Manhattan hecht er grote waarde aan om een inclusieve en boeiende omgeving te bevorderen waarin ruimte is voor unieke achtergronden, ervaringen en gezichtspunten. We zijn ervan overtuigd dat onze mensen en cultuur ons een voorsprong geven op de concurrentie en samenwerking tot stand brengt die resulteert in innovatie in supply chain commerce.

Gelijke arbeidskansen
Manhattan Associates loopt voorop met de meest innovatieve technologieën in een business casual omgeving die volop kansen biedt om door te groeien. We beroepen ons er met trots op een cultuur te bevorderen die onbevooroordeeld denken stimuleert, uitstekende communicatie aanmoedigt en nieuwe kansen creëert. Manhattan Associates is een Equal Employment Opportunity werkgever. . Alle gekwalificeerde sollicitanten komen in aanmerking voor een functie ongeacht ras, huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, land van afkomst, handicap of status als veteraan. Manhattan Associates neemt in de Verenigde Staten deel aan het Employment Eligibility Program (E-Verify) dat wordt uitgevoerd door het Department of Homeland Security in samenwerking met de Social Security Administration. Door aan het E-Verify Program deel te nemen, kan Manhattan Associates controleren of nieuwe werknemers in aanmerking komen voor een werkvisum nadat het Employment Eligibility Verification Form (Formulier I-9) is ingevuld

Uw belofte aan klanten nakomen