Manhattan Active® IQ

Creëer optimale resultaten voor uw bedrijf met Manhattan computationele intelligentie-technologieën en -technieken die het resultaat zijn van meer dan drie decennia ervaring.

Contact opnemen

Computationele intelligentie voor het Manhattan Active Platform

Berekende bewaking

Continue algoritmische bewaking van motoren, modellen en ander systemisch gedrag.

Geleerde operationele verbeteringen

Autonoom online detecteren, leren en reageren met optimale reacties op variaties in de operationele dynamiek.

Verwijdering van anomalieën

Naadloze verwerking van enorme hoeveelheden gegevens – van bijna realtime streaming tot batch op zoek naar verschuivingen – doorbreekt alle onregelmatigheden in gegevenskenmerken, verdelingen en verwachte prestaties.

Slimmere oplossingen

Een waarschijnlijkheids- en analytisch mechanisme voor het evalueren en maken van optimale keuzes op basis van beschikbare informatie, experimenten en inzichten uit eerdere besluitvormingsanalyses.

Wat-als simulaties

Wat-als analyse en simulatie van upstream acties en downstream reacties stellen systemen in staat de optimale keuzeselectie te automatiseren.

Strategische besluitvorming

Een systemische, kwantitatieve en vaak visuele benadering voor het nemen van zowel tactische als strategische bedrijfsbeslissingen onder onzekere omstandigheden.

Geïnformeerde wiskundige methoden

Gebruikt wetenschappelijke wiskundige methoden die optimaal kennis onttrekken en inzichten ontwikkelen uit gegevens om weloverwogen beslissingen te helpen nemen en voorspellende modellen te bouwen.

Geavanceerde analyses

Biedt beschrijvende, voorspellende en beschrijvende analytische mogelijkheden om gegevens te karakteriseren, toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, aanbevelingen te doen en te bepalen welke keuzes moeten worden gemaakt.

Statistische voorspellingen en leren

Ontsluit de volledige kracht van statistische modellering, voorspellingen, natuurlijke taalverwerking en machinaal leren.

Geavanceerde wiskundige modellen

Maakt analytische taken en complexe bedrijfsproblemen met geavanceerde en rigoureuze wiskundige modellen.

Gegevensgebruik in de echte wereld

Gegevens uit de echte wereld worden gekoppeld aan wiskundige modellen en opgelost door geavanceerde technologieën en algoritmen om tot optimale resultaten te komen.

Gecombineerde benutting

Maakt gebruik van gecombineerde en continue optimalisatie, heuristiek en metaheuristiek.

Omnichannel commerce intelligentie

Zie hoe machine learning en algoritmen bijdragen aan onze toegepaste intelligentie.

Supply chain planning intelligentie

Hieronder vindt u voorbeelden van toegepaste intelligentie in Manhattan voorraadoplossingen zoals allocatie, vraagvoorspelling, replenishment en planning.

Supply chain executie intelligentie

Hieronder vindt u voorbeelden van toegepaste intelligentie in Manhattan-oplossingen voor supplychainexecutie, zoals warehouse management, labour management, transport management en meer.

Neem contact met ons op

Zo kunnen we helpen

Praat met een expert voor meer informatie over de technologie van Manhattan.