Privacybeleid van Manhattan Associates

Manhattan Associates

Ingangsdatum: 27 mei 2021

1.         INLEIDING

Manhattan Associates, Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Manhattan Associates") respecteren uw privacy en verplichten zich tot naleving van dit privacybeleid ("Privacybeleid"), waarin wordt beschreven welke informatie wij over u verzamelen, inclusief hoe wij deze verzamelen, hoe wij deze gebruiken, met wie wij deze kunnen delen en welke keuzes u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw informatie.  Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wordt verzameld op:

- Onze website www.manh.com (de "Website").
- Alle huidige of toekomstige mobiele applicaties van Manhattan die aan onze Website of producten zijn gekoppeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot Manhattan TMS Mobile, Manhattan TM Carrier en Manhattan SCALE Active (de "Mobiele Applicatie").
- Alle interfacing features inclusief het gebruik van apparaten (bijvoorbeeld RF-apparatuur of robotinterfaces).
- Sociale netwerken en sociale netwerk "tabbladen" en
- Andere online of draadloze aanbiedingen die wij beheren en die een link naar dit Privacybeleid plaatsen, ongeacht of deze toegankelijk zijn via computer, mobiel apparaat of andere technologie of enige bijbehorende inhoud, materiaal of functionaliteit op de Website, Software en/of bijbehorende Mobiele Applicatie (gezamenlijk het "Systeem").

Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van het Systeem, of enig deel daarvan, stemt u ermee in dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en dat u in ruil voor toegang tot het Systeem, de privacypraktijken (en het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u) die in dit Privacybeleid worden beschreven, aanvaardt en ermee instemt. 

2.         WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigen.  De meest recente versie van het Privacybeleid wordt weergegeven door de ingangsdatum bovenaan dit Privacybeleid. Alle dergelijke updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na het plaatsen van een herziene versie van dit Privacybeleid op de Website en de Mobiele Applicaties. U dient dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van invloed kunnen zijn, aangezien uw voortdurend gebruik van het Systeem betekent dat u ermee instemt om door dit Privacybeleid gebonden te zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is onze kennisgeving aan u en vormt geen contract tussen u en ons.

3.         WAT VOOR SOORT INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen bepaalde identificerende informatie van of over u verzamelen in verband met uw gebruik van of uw inzendingen naar het systeem (gezamenlijk de "Verzamelde Informatie").  Verzamelde Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie

- waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, geboortedatum, een fysiek adres, telefoonnummer of e-mailadres;

- over uw internetverbinding, die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Mobiele Applicatie, en gebruiksgegevens;
- die automatisch wordt verzameld, waaronder gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie die wordt verzameld via cookies, web beacons en andere traceringstechnologieën;
- informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt bij het invullen van formulieren op onze Website. Dit omvat informatie die u verstrekt bij de registratie op onze Website of bij het aanvragen van informatie via onze Website. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze Website meldt;
- over een apparaat dat u gebruikt, zoals browser, apparaattype, besturingssysteem, de aanwezigheid of het gebruik van Mobiele Applicaties, schermresolutie en de voorkeurstaal;
- bepaalde locatie- of geolocatiegegevens die u rechtstreeks of via geautomatiseerde middelen verstrekt, indien u ervoor kiest om locatiegebaseerde diensten in te schakelen vanaf uw apparaat of een van onze Mobiele Applicaties, en;
- gedragsgegevens van de met internet verbonden computer of het apparaat dat u gebruikt bij interactie met de sites, zoals advertenties waarop is geklikt of die zijn bekeken, sites en inhoudelijke informatie, datum en tijd van activiteiten of de gebruikte webzoekopdracht om een site te vinden en ernaar te navigeren.

Manhattan Associates gebruikt de Verzamelde Informatie om de diensten te verlenen die via de Website en Mobiele Applicaties beschikbaar zijn. Om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en onze latere communicatie aan u aan te passen, kunnen wij u ook vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot uw demografische gegevens, opmerkingen, professionele interesses en contactvoorkeuren.

4.         HOE GEBRUIKEN WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN?

Wij kunnen de Verzamelde Informatie verzamelen en gebruiken voor de volgende zakelijke doeleinden:

- om het Systeem te exploiteren, inclusief om bepaalde diensten te verlenen en de gebruikerservaring te verbeteren;
- om onderzoek en analyse te verrichten om het Systeem te onderhouden, te beschermen, te ontwikkelen en te verbeteren;
- om, indien van toepassing, u toegang tot beperkt toegankelijke delen van onze Website te verlenen;
- om bepaalde vragen of verzoeken van Manhattan Associates met betrekking tot het Systeem te vergemakkelijken en anderszins te behandelen;
- om de naleving van het beleid van Manhattan Associates te waarborgen, evenals elke wet, voorschrift of bevel die van toepassing zijn. 

Als u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken, verzoeken wij u uw informatie niet aan ons te verstrekken.

Behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, zal Manhattan Associates uw Verzamelde Informatie niet gebruiken, bekendmaken of overdragen tenzij:

(1) u Manhattan Associates hiertoe uitdrukkelijk machtigt;
(2) dit noodzakelijk is om het Systeem te kunnen leveren;
(3) het noodzakelijk is om de vertrouwelijkheid of veiligheid van uw gegevens te beschermen;
(4) het noodzakelijk is om te voldoen aan wetshandhaving, overheidsmandaat of andere wettelijke vereiste, indien van toepassing, voor uw bescherming of in verband met een onderzoek of vervolging van mogelijke onwettige activiteit, of;
(5) het anderszins noodzakelijk is voor Manhattan Associates om dit bekend te maken zoals vereist of toegestaan door de wet.

5.         MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN?

Wij verkopen, verhuren of leasen onze gebruikerslijsten of de identiteit van individuele gebruikers niet aan derden. Manhattan Associates kan echter bepaalde verzamelde, geanonimiseerde informatie, zoals gegevens over gebruik van het Systeem, gebruiken en bekendmaken aan onze vertrouwde zakelijke partners. Dergelijke informatie kan ook worden gedeeld met andere gebruikers of het algemene publiek voor reclame-, informatieve of vergelijkingsdoeleinden.  Dergelijke informatie zal echter niet tot een enkele gebruiker persoonlijk herleidbaar zijn.

Voor marketingdoeleinden kunnen wij uw informatie delen met onze zakelijke partners. Wij of onze zakenpartners kunnen per post, telefoon, fax, e-mail of andere elektronische berichtendienst contact met u opnemen met aanbiedingen van goederen en diensten of informatie die voor u van belang kan zijn over supplychainiensten, materialen, nieuws of opleiding in de supplychainsector. Door ons uw faxnummer, telefoonnummers, e-mail- of postadres te verstrekken, stemt u ermee in dat wij via deze methoden voor deze doeleinden contact met u opnemen. Indien u dergelijke informatie van ons of onze zakenpartners niet wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de hieronder vermelde gegevens. Er is geen verdere actie nodig als u ons eerder hebt aangegeven dat u dergelijk marketingmateriaal niet wenst te ontvangen.

Omdat Manhattan Associates een wereldwijde onderneming is, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met andere business units van Manhattan Associates over de hele wereld. Zij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt, bekendmaken zoals beschreven in dit privacybeleid:

- Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
- Aan contractors, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen [en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen bekendmaken].
- Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Manhattan Associates, waarbij persoonlijke informatie in het bezit van Manhattan Associates over onze websitegebruikers tot de overgedragen activa behoort.
- Om te voldoen aan het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.
- Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
- Met uw toestemming.

Wij kunnen Verzamelde Informatie ook openbaar maken indien wij worden onderworpen aan een dagvaarding of gerechtelijk bevel of indien wij anderszins wettelijk verplicht zijn informatie openbaar te maken. Wij kunnen Verzamelde Informatie ook gebruiken en openbaar maken om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, om de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om rechtsvorderingen te doen gelden en ons daartegen te verdedigen of indien wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om feitelijke of vermoedelijke illegale of frauduleuze activiteiten of potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid of het welzijn van een persoon te onderzoeken, te voorkomen of anderszins actie te ondernemen met betrekking tot deze activiteiten.

 6.        COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE

Manhattan Associates kan Cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om u en/of uw apparaat(en) aan, uit en over verschillende diensten en apparaten te herkennen.

De technologieën die wij gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen omvatten:

- Cookies (of browser cookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst.
- Web Beacons. Pagina's van onze Website kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs genoemd. pixel tags en single-pixel gifs) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde website inhoud en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Wanneer gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën?

De informatie die wij automatisch verzamelen, helpt ons om onze Website te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, onder andere door ons in staat te stellen om:

- De omvang van ons publiek en gebruikspatronen te schatten.
- Informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze Website en onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw individuele interesses.
- Uw zoekopdrachten te versnellen.
- U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Hoe kunt u uw cookie-voorkeuren beheren?

U kunt weigeren om browser cookies te accepteren door de juiste instelling in uw browser te activeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar onze Website leidt. Het instellen van uw browser om cookies te weigeren, kan er echter in bepaalde gevallen voor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van onze Website en de mogelijkheden ervan of dat sommige functies niet correct of trager werken.

7.         CORRESPONDENTIE

Wij stellen uw vragen en opmerkingen over het Systeem op prijs en verwelkomen uw berichten op onze "Contact"-pagina, die u kunt vinden op https://www.manh.com/nl-nl/contact. Indien u via het Systeem of via e-mail met Manhattan Associates correspondeert, kan de Verzamelde Informatie de inhoud van, en metagegevens over, uw eventuele correspondentie met ons bevatten.  Wij kunnen uw berichten delen met diegenen binnen onze organisatie die het meest geschikt zijn om de in uw bericht aangegeven kwesties te beantwoorden en aan te pakken. Wij kunnen uw bericht voor een bepaalde periode archiveren of weggooien.

8.         HOE KAN IK MIJ AFMELDEN VOOR PROMOTIONELE CORRESPONDENTIE?

Wij kunnen u alleen e-mails met promotionele aanbiedingen sturen als u zich voor het ontvangen van dergelijke e-mails hebt aangemeld.  Indien u niet langer informatie, nieuwsbrieven of andere promotionele berichten van ons wenst te ontvangen, klikt u op de link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt en volgt u de instructies om uw e-mailvoorkeuren te wijzigen. Uw e-mailadres zal van onze marketinglijst worden verwijderd. Gelieve ons een redelijke termijn te gunnen om aan uw verzoek te voldoen, aangezien sommige promoties reeds in uitvoering kunnen zijn.

9.         SOLLICITANTEN.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u solliciteert naar een loopbaan bij Manhattan Associates zal uitsluitend worden gebruikt om uw sollicitatie in overweging te nemen en erop te reageren. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gedurende een bepaalde periode bewaren, maar alleen zolang als nodig is voor dergelijke doeleinden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze vertegenwoordigers om uw kwalificaties te evalueren voor de specifieke functie waarvoor u hebt gesolliciteerd of voor andere beschikbare functies. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken aan derden die door ons zijn ingehuurd om kandidaten voor loopbaanfuncties te verzamelen, te onderhouden en te analyseren. U kunt ervoor kiezen om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via dataprotection@manh.com.

10.       WELKE KEUZES HEEFT U?

Wanneer u informatie verstrekt, correspondeert, informatie aanvraagt of anderszins contact hebt met Manhattan Associates en haar vertegenwoordigers via of in verband met het Systeem, kiest u welke informatie u verstrekt of indient of u verdere informatie wenst te ontvangen en hoe er contact met u kan worden opgenomen. Zorg ervoor dat u alleen die informatie deelt die nodig is of die u geschikt acht. Elke promotionele e-mail die wij u sturen zal een link bevatten die u in staat stelt om u af te melden voor het ontvangen van verdere correspondentie.

11.       HOE BESCHERMEN WIJ OVER U VERZAMELDE INFORMATIE?

Manhattan Associates neemt commercieel redelijke maatregelen om informatie die via het Systeem wordt verzonden of wordt opgeslagen, te beveiligen en te beschermen. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar. Wij kunnen niet garanderen dat informatie die gebruikers van het Systeem toevallig verzenden of anderszins verstrekken, volledig veilig zal zijn. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elke inbreuk op de beveiliging van het Systeem, dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden waarvan u kennis neemt.

12.       GELINKTE WEBSITES

Voor uw gemak kunnen sommige hyperlinks op het Systeem zijn geplaatst die verwijzen naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en dit Privacybeleid is niet van toepassing op, de privacypraktijken van die sites of van bedrijven die wij niet bezitten of controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites of pagina's die niet onder onze controle vallen en wij onderschrijven geen van deze websites of pagina's, de diensten of producten die op dergelijke sites of pagina's worden beschreven of aangeboden, of enige van de inhoud die op deze sites of pagina's staat. Wij adviseren u om het privacybeleid van elke website die u bezoekt op te zoeken en te lezen. Indien u bovendien een transactie verricht op een website waarnaar ons systeem een link bevat, zelfs indien u die site via het Systeem hebt bereikt, valt de informatie die u verstrekt om die transactie te voltooien onder het privacybeleid van de exploitant van die gelinkte website. U dient het privacybeleid van die website te lezen om te begrijpen hoe de persoonlijke informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt en beschermd.

13.       DOOR GEBRUIKERS VERSCHAFTE INHOUD

Alle informatie, communicatie of materiaal van welk type of aard dan ook dat u via e-mail, posting, messaging, uploading, downloading of anderszins (gezamenlijk een "Verzending dan wel Aanvraag") naar de Website of een Systeem verstuurt, gebeurt op eigen risico en zonder enige verwachting van privacy. Wij kunnen de acties van andere gebruikers van het Systeem niet controleren en zijn daarom niet verantwoordelijk voor Verzendingen/Aanvragen op de Website. Door een van onze pagina's op de Website te bezoeken, verklaart en garandeert u ons dat u dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u zich zult houden aan alle bepalingen die daarin zijn opgenomen.

Bovendien, in het geval dat wij een message board of een andere interactieve of sociale functie op de Website aanbieden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebieden u de mogelijkheid kunnen bieden om bepaalde berichten, inhoud of andere informatie te plaatsen en te delen met andere gebruikers. Wij raden u aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonlijke informatie, of persoonlijke informatie van anderen waartoe u toegang hebt, op dergelijke forums. De informatie die u plaatst, kan door andere mensen worden verzameld en gebruikt. Wij kunnen de privacy en veiligheid hiervan niet garanderen en zijn daarom niet verantwoordelijk voor de informatie die u besluit te plaatsen. Uw gebruik van deze functies is volledig op eigen risico.

14.       SOCIALEMEDIAPLATFORMS EN WEBSITES

Elke Verzending/Aanvraag die u indient op een van onze pagina's op een socialmediaplatform of website via e-mail, posting, messaging, uploading, downloading of anderszins, gebeurt op eigen risico en zonder enige verwachting van privacy. Wij hebben geen controle over de handelingen van andere gebruikers van een socialmediaplatform en zijn daarom niet verantwoordelijk voor enige Verzending/Aanvraag die op een socialmediaplatform of website staan. Door een van onze pagina's te bezoeken die op een socialmediaplatform of website staan, verklaart en garandeert u ons dat u het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van een dergelijke website of social- mediaplatform hebt gelezen en dat u zich zult houden aan alle bepalingen die daarin staan.

15.       KINDEREN

Het Systeem is bedoeld voor een algemeen doelgroep en is niet bedoeld voor gebruik of weergave door kinderen jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming. Wij verzamelen niet bewust informatie over kinderen en verkopen geen producten aan kinderen. In overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act, zullen wij niet bewust informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13. Indien u jonger bent dan 13 jaar, dient u uw ouder of voogd te vragen u te helpen bij het gebruik van het Systeem. 

16.       MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN VOOR MEER INFORMATIE?

Manhattan Associates heeft een Global Data Protection Officer aangesteld. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met het Privacybeleid of uw keuzes of indien u verdere vragen, opmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer via dataprotection@manh.com.

Uw belofte aan klanten nakomen

Neem contact op met het Manhattan-team voor meer informatie.

Neem contact met ons op