Ingangsdatum: 14 mei 2015

Inleiding

Manhattan Associates, Inc. en haar dochterondernemingen (samen Manhattan Associates) respecteren uw privacy en zetten zich ervoor in om deze conform dit beleid te beschermen. In dit beleid is het soort informatie beschreven dat we over u kunnen verzamelen of dat u ons kunt verstrekken wanneer u de website manh.com (onze website) bezoekt, bovendien vindt u hier onze werkwijze voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

 • op deze website
 • in e-mail, tekstberichten en andere elektronische berichten tussen u en deze website.

Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door:

 • ons offline of anderszins, of
 • derden.

Lees dit beleid zorgvuldig door, zodat u onze beleidsregels en praktijken over uw informatie begrijpt en weet hoe we ermee zullen omgaan. Het is uw keuze om onze website niet te gebruiken als u zich niet kunt vinden in onze beleidsregels en praktijken. Door uw toegang tot en gebruik van deze website gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan af en toe worden gewijzigd (zie Wijzigingen in ons privacybeleid). Wanneer u de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, houdt dit in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Zorg er daarom voor dat u het beleid regelmatig controleert voor updates.

Verzameling van gegevens door Manhattan Associates

We verzamelen diverse soorten informatie van en over gebruikers van onze website, waaronder de volgende informatie:

 • waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of andere identificeerbare informatie (persoonlijke gegevens) die we kunnen gebruiken om online of offline contact met u op te nemen. Manhattan Associates verzamelt geen persoonlijke informatie over u tenzij u deze aan ons verstrekt.
 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en bijzonderheden over uw gebruik van de website.

We verzamelen deze informatie:

 • rechtstreeks van u als u deze informatie aan ons verstrekt.
 • automatisch als u door de site navigeert. Informatie die automatisch wordt verzameld kan onder meer bevatten: bijzonderheden over gebruik, IP-adressen en informatie die met behulp van cookies, webbeacons en andere traceertechnologieën wordt verzameld.

De informatie die u ons verstrekt, kan de volgende zijn:

 • Informatie die u ons verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit kan informatie zijn die u verstrekt tijdens de registratie op onze website of als u een verzoek om informatie indient via de website. Ook kunnen we u om informatie vragen wanneer u een probleem met onze website meldt.
 • Records en kopieën van uw correspondentie (waaronder e-mailadressen) als u contact met ons opneemt.
 • Uw zoekopdrachten op de website.

Informatie die we automatisch kunnen verzamelen:

 • Details van uw bezoeken aan onze website, waaronder communicatiedata en de bronnen die u opent en gebruikt op de website.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

Informatiegebruik door Manhattan Associates

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, waaronder persoonlijke gegevens als volgt:

 • om onze website en de content op de meest efficiënte manier aan u en uw computer of mobiel apparaat te presenteren.
 • om u informatie, producten of diensten te verstrekken waar u ons om hebt gevraagd.
 • om u goederen en diensten aan te bieden of informatie te verstrekken die interessant voor u zouden kunnen zijn over dienstverlening, materiaal, nieuws of training voor de supply chain sector.
 • om u, indien van toepassing, toegang te verlenen tot gebieden op onze website die beperkt toegankelijk zijn.
 • om beter inzicht in uw wensen te krijgen en hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren.
 • in alle andere gevallen die we kunnen beschrijven als u de informatie verstrekt.
 • met uw toestemming voor andere doeleinden.

Verstrek ons geen informatie wanneer u niet wilt dat wij uw informatie op deze wijze gebruiken.

Informatie delen en internationale overdrachten

We kunnen uw informatie voor marketingdoeleinden delen met onze zakenpartners, of we kunnen u informatie sturen over de goederen en diensten van deze partners. Wij of onze zakenpartners kunnen contact met u opnemen per post, telefonisch of via fax of e-mail of andere elektronische berichtenservice met aanbiedingen of goederen en diensten of informatie waarin u volgens ons interesse zou kunnen hebben over diensten, materiaal, nieuws of training in de supply chain sector. Door ons uw faxnummer, telefoonnummers, e-mailadres of postadres te verstrekken, verleent u ons toestemming om contact met u op te nemen via deze methoden voor deze redenen. Indien u zulke informatie niet van ons of onze zakenpartners wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op via onderstaande details. U hoeft geen verdere actie te ondernemen als u ons eerder hebt aangegeven dat u dergelijk marketingmateriaal niet wilt ontvangen.

Aangezien Manhattan Associates een internationaal bedrijf is, kunnen uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met andere business units van Manhattan Associates in de hele wereld. Zij zullen uw persoonlijke gegevens beschermen conform dit privacybeleid van Manhattan Associates.

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt kunnen conform de beschrijving in dit privacybeleid aan de volgende partijen bekendgemaakt worden:

 • Aan onze dochtermaatschappijen en geaffilieerde partijen.
 • Aan contractanten, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen [die contractueel gebonden zijn om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor de doelen waarvoor wij ze aan hen bekend maken].
 • Aan een koper of andere opvolger in geval van fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, opheffing of ander verkoop of overdracht van alle of een deel van de assets van Manhattan Associates waarin persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Manhattan Associates over onze websitegebruikers onderdeel vormen van de overgedragen assets.
 • Om te voldoen aan het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.
 • Voor alle andere doelen die we bekendgemaakt hebben toen u de informatie verstrekte.
 • Met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook in de volgende gevallen bekendmaken:

 • Om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, de wet na te leven of gevolg te geven aan gerechtelijke procedures, waaronder reageren op verzoeken van de overheid of overheidsinstellingen.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, onder meer voor facturerings- en incassodoeleinden.

Cookies en andere technologie

Met de informatie die we automatisch verzamelen, kunnen we onze website verbeteren en onze dienstverlening beter en persoonlijker verlenen. Dit stelt ons in staat:

 • De grootte van ons publiek en gebruikspatronen in te schatten.
 • Informatie op te slaan over uw voorkeuren, zodat we onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • Uw zoekopdrachten sneller uitvoeren.
 • U herkennen als u naar onze website terugkeert.

We kunnen deze automatische gegevensverzameling met de volgende technologie uitvoeren:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt weigeren om browsercookies te accepteren door de betreffende instelling in uw browser te activeren. Bij selectie van deze instelling kunt u echter wellicht bepaalde onderdelen van onze website niet bezoeken. Tenzij u in de instellingen van uw browser hebt opgegeven dat u geen cookies wilt accepteren, plaatst ons systeem cookies als u via uw browser naar onze website gaat.
 • Webbeacons. Pagina's van onze website kunnen kleine, elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbeacons (ook wel clear gifs. pixeltags of 1 x 1 gif genaamd) waarmee de onderneming bijvoorbeeld het aantal gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht en voor andere statistische gegevens over de website (bijvoorbeeld de populariteit van een bepaalde websitecontent vastleggen en de integriteit van het systeem en de server controleren).

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere sites bevatten om het u gemakkelijker te maken en uit informatieve overwegingen. Deze sites kunnen worden gerund door bedrijven die niet in eigendom zijn van Manhattan Associates. Deze andere sites of gekoppelde sites van derden kunnen hun eigen privacyverklaring hebben die u behoort door te nemen alvorens deze sites te bezoeken. We zijn niet verantwoordelijk voor de content van sites die niet het eigendom zijn van Manhattan Associates, voor het gebruik van deze sites of het privacybeleid van deze sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

We hebben maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen niet bedoelde verwijdering en toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking door onbevoegden.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u aan onze website overdraagt, niet garanderen. De overdracht van persoonlijke gegevens is op eigen verantwoordelijkheid. We zijn niet verantwoordelijk voor het ontwijken van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die in de website zijn opgenomen.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet met opzet persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13. Registreer u niet op de website als u nog geen 13 jaar oud bent. Wanneer we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar oud, zullen we die gegevens verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te publiceren. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, kunt u boven aan de pagina vinden. U bent ervoor verantwoordelijk om te controleren of we een up-to-date, actief e-mailadres voor u hebben waarop u e-mails kunt ontvangen, en om regelmatig de website te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Bij wijziging van uw persoonlijke gegevens, als u van gedachten verandert over uw marketingvoorkeuren of als u vragen hebt over hoe we uw gegevens gebruiken, kunt u ons dit laten weten te te bellen naar +1 770.955.7070 of ons een e-mail te sturen op dataprotection@manh.com.

Uw belofte aan klanten nakomen