Terug naar ESG

Onze mensen

Wij zijn overtuigd van de kracht van diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit en erbij horen.

We zetten ons in voor het creëren van een inclusieve cultuur waarin onze teamleden in hun carrière kunnen groeien, hun unieke ideeën en perspectieven kunnen inbrengen, zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn bij de gemeenschappen waarin ze wonen en werken.

27%

Vrouwen in het globale personeelsbestand

48%

Medewerkers geleid door vrouwelijke leidinggevenden, mondiaal

Ras/etniciteit (alleen Verenigde Staten)

46%

Blank (met uitzondering van Latijns-Amerikaanse afkomst)

37%

Aziatisch

8%

Afro-Amerikaans

5%

Latijns-Amerikaans

2%

Twee of meer rassen

2%

Niet bekendgemaakt

Bevordering van diversiteit en inclusiviteit bij werving en selectie

We verplichten ons tot verbetering van diversiteit op alle niveaus. Als federale opdrachtnemer voldoen we aan de federale actievereisten om vrouwen, minderheden, personen met een handicap en beschermde veteranen in dienst te nemen en vooruit te helpen.

Onze campusprogramma's omvatten werving op universiteiten met een historisch gezien hoog percentage Afro-Amerikaanse studenten (HBCU's) en andere scholen met een relatief hoog percentage vrouwen en minderheden die ingenieurs- en informaticaprogramma´s volgen.

We werken samen met organisaties die zich richten op het aannemen van vrouwen, minderheden, mensen met een handicap en veteranen, waaronder Americas Job Exchange, Technologists of Color en Society of Women Engineers.

In onze mensen investeren

We willen dat onze medewerkers een voortdurende afspiegeling zijn van de diversiteit aan mensen en perspectieven in de evoluerende samenleving van vandaag. Wij zijn ervan overtuigd dat dit essentieel is voor onze inspanningen om de meest uiteenlopende ideeën en innovaties aan te bieden zodat onze klanten de sectoren waarbinnen zij werken en hun technologieën ertoe kunnen bewegen de problemen op te lossen die in het verleden niet konden worden opgelost.

Gericht op de ontwikkeling van medewerkers   

Ons prestatiemanagementprogramma MPOWER stelt onze teamleden in staat sturing te geven aan hun carrière en zinvolle feedback te krijgen. Door middel van geautomatiseerde feedbacktools en één-op-één gesprekken met leidinggevenden hebben onze MPOWER Connections geleid tot meer dan 7000 zinvolle discussies in 2022. Permanente educatie is belangrijk voor onze teamleden en we hebben mogelijkheden en middelen geboden waarmee in 2022 50.000 educatie-uren konden worden gerealiseerd.

PRISM

PRISM is onze mondiale strategie voor diversiteit en inclusie, gedreven door teamleden met een passie voor het scheppen van een innovatieve en inclusieve sfeer. Dit staat voor het samenbrengen van al onze uiteenlopende culturen in een geweldige omgeving waarbinnen mensen van zeer diverse pluimage en ervaringen zich zo thuis voelen dat zij zichzelf kunnen zijn. De Manhattan Pride Alliance is onlangs opgericht door en voor de LGBTQ+-gemeenschap en bondgenoten binnen Manhattan. Deze medewerkersgroep biedt netwerkmogelijkheden en leersessies en zoekt naar manieren om iets terug te doen voor onze bredere gemeenschap buiten Manhattan.

WIN

Het is de missie van Women's Initiative Network (WIN) om een werkcultuur te bevorderen die getalenteerde vrouwen in onze medewerkers ondersteunt, aanmoedigt en stimuleert om hun professionele en persoonlijke doelen te bereiken en hun bijdrage aan de groei en het succes van Manhattan te maximaliseren.

MCN

Het Manhattan Cultural Network (MCN) bevordert onze rijke culturele diversiteit en moedigt onze diverse medewerkers overal ter wereld aan om elkaar beter te begrijpen, verschillen te waarderen en samen te werken door middel van verschillende educatieve en andere zinvolle evenementen.

Ondersteunen van welzijn 

Manhattan onderscheidt vijf pijlers van welzijn: fysiek, sociaal, financieel, emotioneel/mentaal en werk. We bieden Talkspace, een toonaangevende aanbieder van diensten op het gebied van geestelijke gezondheid op afstand, als een gratis secundaire arbeidsvoorwaarde op het gebied van geestelijke gezondheid voor alle teamleden en hun gezinsleden ouder dan 13 jaar. Dit in aanvulling op ons Employee Assistance Program (24/7 gratis en vertrouwelijke ondersteuning op het gebied van emotioneel welzijn). Om de manier waarop we voor onze teamleden zorg willen dragen verder te verbeteren, bieden we Care.com bedrijfslidmaatschap voor zorgverleners (huisdier, thuis, senior, kinderopvang) en kortingen op financieel en fysiek welzijn via Perks at Work.

Het bieden van mogelijkheden aan teamleden om hun welzijnsdoelen te verbeteren en te behouden is een prioriteit voor Manhattan en we blijven wereldwijd uitdagingen steunen waarbij teamleden aan hun welzijnsdoelen kunnen werken waarbij de competitie en prijzen extra plezier toevoegen. We hebben ook welzijnspauzes in onze cultuur ingebouwd door agendaopties te implementeren voor vergaderingen van 25 en 50 minuten.