Extended Enterprise Overview

Overbrug de kloof

Klanten van dienst zijn op de manier die zij willen dat is het 'nieuwe normaal' geworden bij merkbescherming. De functionele kloof overbruggen tussen warehousing, transport en de extended enterprise blijft daarom een cruciale link in de supply chain. Het is duidelijk dat de convergentie van processen tussen interne teams en externe handelspartners zorgt voor repsonsievere operaties, realtime zichtbaarheid en de fundering legt voor hogere winstgevendheid.

Uw externe leveranciers en logistiek dienstverleners spelen natuurlijk een vitale rol in uw vermogen om uw klanten van dienst te zijn. Als de performance niet continu uitstekend is, heeft dit negatieve gevolgen voor uw klanten en daarom voor het bedrijf. De supply chain wordt van oudsher gezien als iets dat grotendeels buiten de invloedssfeer van een onderneming valt en performance werd vaak beheerd met behulp van compliance-initiatieven of dreiging met sancties. Manhattan’s Extended Enterprise-oplossingen bieden zichtbaarheid, controle en samenwerking in de vitale onderdelen van de supply chain die zich buiten de vier muren bevinden.

Nauwere samenwerking leidt tot hogere winst

De architectuur van Manhattan's Extended Enterprise bevordert een nauwere samenwerking tussen afdelingen en met leveranciers, carriers, 3PL's en andere handelspartners zodat uw supply chain aan groei en winstgevendheid kan bijdragen.

Van een veilige, online web-enabled portal dat realtime samenwerking tussen u, uw leveranciers en uw handelspartners bevordert tot beter inzicht in ontvangsten, verzendingen, yardactiviteiten en in-transit voorraad, alle mogelijkheden van Extended Enterprise werken samen om de flexibiliteit van de supply chain te verbeteren. Met Extended Enterprise krijgt u direct controle op de productflow bij logistieke partners, waaronder het last-minute voorraad doorsturen als reactie op wijzigingen in de productvraag.

Met de proliferatie van fulfilmentmethoden en verkoopkanalen moeten bedrijven steeds vaker vertrouwen op hun handelspartners om de omvang van operaties te kunnen ondersteunen die ze nodig hebben om te kunnen concurreren. Manhattan Extended Enterprise maakt nauwere samenwerking mogelijk tussen alle partners in het ecosysteem van de supply chain.

Uw belofte aan klanten nakomen