Naleving, traceerbaarheid en end-to-end zichtbaarheid cruciaal voor wereldwijde farmaceutische industrie na de pandemie

Goed functionerende wereldwijde supply chains verbeteren de toegang tot essentiële geneesmiddelen voor miljarden mensen overal ter wereld.

Hoewel de details van de farmaceutische supply chain niet altijd de krantenkoppen halen, hebben gebeurtenissen uit het laatste decennium, zoals de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010, de ebola-uitbraak in 2013 en recentelijk de wereldwijde COVID-19-pandemie, de farmaceutische industrie en de processen en supply chains in de schijnwerpers gezet.

Supply chains zijn de middelen waarop een organisatie haar producten na ontwikkeling op de markt brengt om winst te maken. In het geval van farmaceutica betreft dit alles van het ontwikkelen van nieuwe producten tot opslag in warehouses en het fysieke transport van producten naar het ziekenhuis, de apotheek, of (steeds vaker vanwege de digitalisering van persoonlijke medicatie en de boom in e-commerce) direct naar de patiënt.

Anders dan in het geval van kledingmerken of supermarkten heeft men in deze branche te maken met wettelijke en nalevingsaspecten, omdat de producten letterlijk een verschil van leven en dood voor de consument kunnen betekenen. De farmaceutische supply chain is (terecht) aan extra streng toezicht en regelmatige nalevingscontroles onderworpen, wat nog meer complexiteit aan toch al ingewikkelde supply chains toevoegt.

De digitalisering van farma

In de wereld van farmaceutica regeren traceerbaarheid (wat naleving betreft) en digitalisering (vanuit operationeel perspectief): de coronacrisis heeft het belang van deze twee gebieden alleen maar verder geaccentueerd.

Technologieën om de integriteit, herkomst en houdbaarheidsdatum van producten te monitoren, zijn altijd een prioriteit in de farmaceutische industrie geweest. In de loop van het laatste decennium is serialisatie steeds belangrijker geworden als deel van een wereldwijd streven binnen de industrie om namaak van geneesmiddelen tegen te gaan.

De impact van de pandemie en de toegenomen belangstelling voor vertrouwenskwesties rondom vaccinbatches hebben de noodzaak tot digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Ze zijn ook de drijvende kracht achter een sterke ontwikkeling richting risicomonitoring en -beheer van supply chains en het langetermijndoel van operationele veerkracht.

Investeren in digitale transformatie en automatiseren is ook relevanter geworden nu veel bedrijven de solvabiliteit van hun supply chains herevalueren en van technologieën zoals de cloud, robotica, automatisering en Internet of Things willen profiteren.

Dergelijke technologieën worden steeds meer ingezet om 'slimmere' producten te bieden die voor betere naleving van recepten zorgen, nauwkeurigere dosering en nieuwe supplychainmogelijkheden, zoals in realtime verzendingen volgen. Hierdoor kunnen producten op tijd worden geleverd en aan de wetgeving van het land in kwestie voldoen.

Een goed voorbeeld hiervan is technologie die temperaturen monitort en traceringssoftware die nu in transportmanagementsystemen (TMS) kan worden ingebouwd: een belangrijke stap vooruit gegeven de groeiende behoefte aan zichtbaarheid rondom vaccindistributie en koele opslag.

Analysetechnologieën (inclusief AI en ML-toepassingen) die helpen om inzicht te krijgen in grote en diverse datasets worden steeds populairder, omdat ze efficiëntie en naleving in fabrieken, warehouse- en transportmanagementomgevingen verbeteren.

Verder kunnen cloudsoftwareplatforms nu als de ruggengraat van de informatieketen dienen en zorgen dat alle deelnemers aan de supply chain (fabrikanten, 3PL's, distributeurs enz.) compleet inzicht in het gehele traject van een product hebben. Dit legt duidelijk vast in wiens handen een product is terwijl het alle stadia van het wereldwijde supplychainproces doorloopt.

Wendbaarheid en zichtbaarheid cruciaal voor moderne, veerkrachtige supply chains

De traditionele operationele silo's in de operaties van warehouses, etikettering, verpakking en transport in veel farmaceutische supply chains hebben historisch gezien de wendbaarheid verminderd, efficiëntie in de weg gestaan en de zichtbaarheid van het eindproduct gecompliceerd.

De flexibiliteit om nieuwe leveranciers, vooraadplaatsen en 3PL's aan te trekken en de wendbaarheid om cruciale beslissingen te nemen op basis van juiste, transparante gegevens is van het grootste belang voor het paradigma van wat een modern farmaceutisch bedrijf niet alleen vandaag, maar belangrijker nog, ook morgen te bieden moet hebben.

Zichtbaarheid in de farmaceutische supply chain gaat over het kennen van uw netwerk en leveranciersbestand, het traceren van knelpunten en directe toegang tot realtime informatie om te weten waar uw producten zich op elk gegeven moment in het netwerk bevinden: van het bottelen en labelen tot opslag en distributie en nu (in veel gevallen) tot en met levering aan de voordeur.

Nu steeds meer organisaties stappen ondernemen om de integratie tussen kritieke operaties te verbeteren, is het cruciaal om gebruik te maken van end-to-end middelen om de continuïteit van toelevering, productie, distributie, transport en retourlogistiek te verzekeren.

De meeste succesvolle farmaceutische bedrijven zullen die bedrijven zijn die het initiatief nemen om wendbare, efficiënte supply chains op te bouwen (virtueel of fysiek) om deze visie op zakelijke transparantie van A tot Z te ondersteunen en die daarbij inzien dat informatie de nieuwe waarde van de toekomst is.

Praat vandaag nog met het team van Manhattan Associates voor een supplychainpartner die uw organisatie van kant-en-klare oplossingen kan voorzien, ingesteld om aan uw specifieke behoeften op het gebied van regulering te voldoen en daarbij end-to-end inzicht biedt in uw warehouse- en transportbehoeften op productie-, groothandels- en retailniveau.

Maak uw belofte aan klanten waar

Neem contact met ons op

Verwante informatie