Omarmen van nieuwe technologieën en strategieën cruciaal voor veerkracht en flexibiliteit van farmaceutische supply chains

De boom in e-commerce heeft alle industrieën geraakt en zoals men wel zegt 'a rising tide lifts all ships', wat goed is voor de economie, is goed voor iedereen.

Hoewel e-commerce veel merken en sectoren overeind heeft gehouden, heeft het gevestigde bedrijven en bedrijfsmodellen daarbij ook met een aantal uitdagingen gepresenteerd, niet in de laatste plaats de farmaceutische industrie, waar de direct to customer (DTC)-boom in vrij verkrijgbare geneesmiddelen een enorme impact heeft op zowel supplychainoperaties als fulfilmentstrategieën.

Farmacie digitaliseert

Tijdens het afgelopen jaar hebben we een aantal belangrijke verschuivingen richting end-to-end digitalisering in farmacie gezien. Op het gebied van farmaceutica regeren tracering (met het oog op naleving) en digitalisering (vanuit operationeel perspectief) al enige tijd, maar de coronacrisis heeft een nieuw element toegevoegd omdat meer en meer consumenten nu een DTC-aanpak eisen, net zoals ze doen in retail en levensmiddelen.

Hoewel technologie om de integriteit, herkomst en houdbaarheidsdatum van producten te controleren altijd een prioriteit is geweest in de farmaceutische industrie en serialisatie steeds belangrijker is geworden om vervalsing van geneesmiddelen tegen te gaan, beïnvloedt technologie nu meer en meer de manieren waarop consumenten verwachten goederen te kunnen kopen en krijgen - zelfs geneesmiddelen.

De pandemie heeft 'vertrouwens'kwesties rond vaccinbatches in de schijnwerpers gezet en tevens voor een sterke trend richting monitoring en beheer van supplychainrisico's gezorgd, is het ook de katalysator van nieuwe benaderingen geweest. Dit is direct te herleiden tot de wereldwijde omarming van e-commerce in alle sectoren - in het bijzonder op het gebied van orderverwerkingsstrategieën.

Investeren in digitale transformatie en innovatie is cruciaal overal in de supply chain en technologieën, zoals cloud, robotica en automatisering, spelen een belangrijke rol om de uitdagingen van de nieuwe orderverwerkingstrategieën, nodig om aan de veranderende verwachtingen van consumenten te voldoen, het hoofd te bieden.

Flexibiliteit én zichtbaarheid van de supply chain krijgen een boost met nieuwe technologieën

Zichtbaarheid in de farmaceutische supply chain gaat over het kennen van uw netwerk en leveranciersbestand, het traceren van knelpunten en directe toegang tot realtime informatie om te weten waar uw producten zich op elk gegeven moment in het netwerk bevinden: van het bottelen en labelen tot opslag en distributie en nu (in veel gevallen) tot en met levering aan de deur. Deze zichtbaarheid is ook cruciaal om te kunnen blijven leveren in een wereld van zich ontwikkelende trends en veranderende consumentenverwachtingen - het verwerken van DTC online orders is een perfect voorbeeld.

Neem de volgende toepassingen van deze technologieën in de farmaceutische industrie om te zien hoe zichtbaarheid en wendbaarheid kunnen worden verbeterd:

  • Het Internet of Things (IoT) gaat over het enorme en immer groeiende assortiment aan verbonden apparaten. De opkomst van IoT-uitvindingen geeft mensen de mogelijkheid verschillende taken op een andere manier te doen en geeft hen meer inzicht gedurende een proces. Wat farmaceutische productie betreft, kan deze grotere transparantie werkzaamheden volgens plan laten verlopen en complicaties reduceren. Het IoT kan ook andere verbeteringen in processen aanvullen.
  • IoT-sensoren kunnen farmaceutische vertegenwoordigers ook helpen verifiëren dat ze de correcte processen volgen om te voldoen aan wettelijke eisen. In het geval van een productterugroeping kunnen IoT-sensoren bevestigen waar het is fout gegaan en zo de nodige inzichten bieden om snelle correcties aan te brengen.
  • Een andere manier om IoT in farmaceutica te gebruiken, heeft met 'digital twins' te maken. Dat zijn virtuele weergaven van apparatuur, delen van fabrieken of lopende processen (zoals warehousinge en fulfilment). Digital twins, verbonden met IoT-sensoren, kunnen grondige inzichten in operaties bieden en aangeven wat goed werkt en waar ruimte is voor verbetering.
  • Bedrijven in diverse sectoren gebruiken big data en analysesoftware als leidraad bij het nemen van beslissingen en om consumententrends te volgen. De farmaceutische industrie is daar niet anders in. Het afgelopen jaar heeft de behoefte om supply chains te versterken en betere operationele keuzes te maken onderstreept. Gegevens bieden organisaties de mogelijkheid om naar bewijs te kijken in plaats van voornamelijk op instinct te vertrouwen.
  • De farmaceutische sector was niet een van de eerste om kunstmatige intelligentie (AI) te omarmen, maar de variëteit aan praktische toepassingen maakt AI zeer geschikt voor de verschillende behoeften waar farmaceutische vertegenwoordigers mee te maken hebben. Een marketingprofessional, bijvoorbeeld, kan AI gebruiken om het traject van een patiënt te voorspellen en erachter te komen welke marketinginspanning het meest effectief is om meer te weten te komen over een geneesmiddel of om zijn arts te vragen het aan hem voor te schrijven.
  • Historische data blijken ook waardevol om toekomstige verstoringen in de supply chain te voorspellen en te zorgen voor betere voorbereiding en een strategischer gebruik van andere oplossingen te bevorderen. Een goed vrij recent voorbeeld hiervan is het gebruik van IoT-sensors die door veel farmaceutische bedrijven worden gebruikt om koelketens rondom COVID-19-vaccins te monitoren en controleren.

Nu steeds meer organisaties stappen ondernemen om de integratie tussen kritieke operaties te verbeteren, wordt het belangrijker om gebruik te maken van end-to-endmiddelen om de continuïteit van toelevering, productie, distributie, transport en retourlogistiek te verzekeren terwijl de farmaceutische industrie blijft evolueren.

De meest succesvolle farmaceutische bedrijven zullen die bedrijven zijn die het initiatief nemen om wendbare, efficiënte supply chains te bouwen (virtueel of fysiek) om deze end-to-end zakelijke transparantie te ondersteunen en die daarbij erkennen dat informatie en zichtbaarheid de twee belangrijkste pijlers voor toekomstig succes zijn.

Kleinschalige en snelle online orderfulfilment cruciaal

Nu veel bedrijven langzaam de uitdagingen van de afgelopen twaalf maanden te boven komen, staan nieuwe uitdagingen te wachten: hoe kunnen merken zich op toekomstige verstoringen voorbereiden ? Welke processen en systemen zijn nodig?Hoe ziet de warehouse- en fulfilmentstrategie van de toekomst eruit en welke rol moeten mensen hierin spelen?    

De grootste uitdaging waar de farmaceutische fulfilmentstrategieën nu voor staan, is de vraag hoe online orders, die vaak uit maar een of twee stuks bestaan, moeten worden verwerkt.

De meeste warehouses en B2B2C-modellen zijn traditioneel uitgerust om op pallet- of doosniveau te werken, maar het picken, verpakken en verzenden van kleine orders direct naar de consument (zoals vaak het geval is bij e-commerce) is een totaal andere uitdaging.Voeg hieraan toe dat merken steeds snellere levertermijnen beloven en de uitdaging wordt nog moeilijker.

De dagen waarin warehouses drie dagen hadden om een order te verwerken zijn voorbij. In de loop van 2020 is verzending op dezelfde of de volgende dag de standaardverwachting van veel consumenten geworden. Warehouses die hun processen en fulfilmentstrategieën niet aanpassen om aan deze nieuwe verwachting te voldoen, lopen het risico achterop te raken.

Tips voor een toekomstbestendige supply chain

Gedurende het afgelopen jaar hebben we met eigen ogen gezien dat de snelheid waarmee organisaties innovatie implementeren bepalend is voor de tevredenheid van hun directe klanten en indirect voor hun succes. Als de processen en systemen in een organisatie niet aan de snelheid van veranderingen op een macro-economisch, klantentrendniveau kunnen voldoen, zal een organisatie moeite hebben relevant te blijven.   

Hoewel 2020 zeker uitdagend was, werden veranderingen op veel zakelijke gebieden ook versneld. Supply chains en alle onderdelen waar deze uit bestaan (fulfilment, warehouses, transport enz.) nemen nu een belangrijke plaats in in het bestuurlijk denken. Het is essentieel dat supplychainteams nu waar mogelijk voorspellen hoe de verwachtingen van de consument van morgen eruit zouden kunnen zien en de processen (fulfilment en transport) en strategieën klaar hebben om aan deze verwachtingen te voldoen.

Uw belofte aan klanten nakomen

Contact Us

Gerelateerde informatie