Veerkracht supply chain cruciaal voor wereldwijde vaccinbevoorrading

Nog nooit heeft een pandemie zo'n geglobaliseerde en onderling afhankelijke samenleving getroffen. Volgens de Wereldhandelsorganisatie speelt meer dan twee derde van de wereldhandel zich af in wereldwijde waardeketens ('global value chains' of GVC's), waarin producten in een aantal verschillende landen worden gemaakt om te profiteren van schaalvoordelen en de goedkoopste productie.

De wereld is sterk afhankelijk van supply chains, in het bijzonder om te zorgen dat basisbenodigdheden alle mensen waar ook ter wereld bereiken. In de huidige context is het het doel van iedere overheid en elk openbaar bestuur om hun inwoners van het coronavaccin te voorzien om een 'nieuw normaal' te bereiken en de economie zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen.

Maar dit is geen eenvoudige taak. Vanwege de druk van de wereldwijde vraag naar vaccins en de korte beschikbare tijd heeft de logistieke keten een op meerdere niveaus gecompliceerde en uitdagende situatie bereikt. En als er niet met vereende inspanningen wordt gewerkt, kunnen de resultaten desastreus zijn, zowel in economisch opzicht als de levenskwaliteit van mensen.

Het is nog nooit zo essentieel geweest om snel veerkracht in de supply chain te bouwen. Het optimaliseren en versterken van wereldwijde supply chains om grotere hoeveelheden goederen en diensten sneller en veiliger te verplaatsen, is de ultieme uitdaging voor bedrijven om te zorgen dat vaccins overal ter wereld kunnen worden afgeleverd.

Complexer dan ooit

De pandemie heeft farmaceutische bedrijven, overheden en logistiek experts gedwongen om snel een enorme supply chain op te zetten om een product aan een belangrijk deel van de wereldbevolking van bijna 8 miljard mensen te leveren. De operatie is begonnen en moet snel worden opgeschaald om enige sociale en zakelijke normaliteit te bereiken.

De urgentie heeft de neiging om de ergste dreigingen voor de wereldwijde supply chain uit te lokken, zoals criminaliteit en corruptie. Bovendien zijn nationale, regionale en lokale dreigingen niet de enige waar we rekening mee moet houden: er zijn nu ook digitale dreigingen. Dit jaar nog maakten media over de hele wereld bekend dat de supply chain die nodig is om het vaccin te distribueren slachtoffer was geworden van een wereldwijde phishingcampagne.

Daarnaast is de wereldwijde supply chain complexer dan ooit: er is een groot aantal verschillende spelers en het aantal processen dat gesynchroniseerd moet worden is aan het groeien. Hoe zou de supply chain moeten worden ontworpen om niet te falen in kritieke tijden zoals deze?

De waarde van een geïntegreerde supply chain

De waarde die het verschil maakt, ligt in het ontwerpen van een geïntegreerde supply chain die reikt van het verzekeren van naleving van lokale regelgeving en maatregelen op productieniveau, via de verschillende goedkeuringsniveaus nodig om een medicijn van het ene warehouse naar het andere te vervoeren, tot de track-and-trace-elementen die nodig zijn bij het transport van vaccins en farmaceutica.

In het geval van vaccins bijvoorbeeld zijn transport en opslag bij zeer lage temperaturen nodig. Dit is niet iets dat je simpelweg in een doos kunt doen en via een gewone vervoerder kunt verzenden: er is behoefte aan bevoorrading op grote schaal.

Zo beslaat een cruciaal element van de veerkracht van de supply chain in deze digitale en zich continu transformerende tijd het combineren van alle vraag, voorraad, arbeid, distributie en automatisering om een precisie-instrument van efficiëntie te creëren dat alle faciliteiten in het netwerk omvat, ongeacht fysieke grootte, snelheid of volume. De transformatie van mogelijkheden in het distributiecentrum is enorm.

Verder heeft de supply chain behoefte aan de extra intelligentie van AI en machine learning om met groeiende volumes om te gaan. Ook moet personeel worden ingezet en de mogelijkheden van automatisering en robotica voor maximale efficiëntie- en veligheidsniveaus in warehouses en distributiecentra worden geïntegreerd.

Aan de andere kant hebben gebrek aan transportzichtbaarheid, schommelingen in brandstofprijzen, minder capaciteit, nieuwe tarieven, overheidsvoorschriften en internationale beveiligingsprotocollen allemaal bijgedragen aan stijgende kosten en druk op marges. Daarom moeten transportmanagementsystemen flexibeler worden en sneller reageren op de druk op prijzen en diensten om het beheer van inbound- en outboundlogistiek en beheer van vervoerders te harmoniseren.

Meer veerkracht voor de uitdagingen van de toekomst

2020 heeft laten zien dat continuïteit van supply chains geen vanzelfsprekendheid is. Tijdens de coronacrisis was het essentieel om op onvoorspelbare veranderingen in vraag in iedere markt te kunnen reageren. Nu vertegenwoordigt de distributie van het vaccin het belang van wereldwijde supply chains, ook voor de toekomst.

De conclusie? Er moet snel een geïntegreerde wereldwijde supply chain voor vaccins komen, en tegelijkertijd het fundament voor andere leggen, om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden en te overwinnen.

Uw belofte aan klanten nakomen

Contact Us

Gerelateerde informatie