Casus - Bidfood

De Nederlandse foodservicegroothandel Bidfood heeft Manhattan's supplychainoplossingen in de 16 warehouses in Nederland geimplementeerd om het distributienetwerk toekomstbestendig te maken en operationele efficiëntie te verbeteren. Warehouse Management for Open Systems, Slotting Optimisation en Supply Chain Intelligence worden ingezet om een betere samenwerking te stimuleren in het uitgebreide distributienetwerk van Bidfood en om het gehele orderfulfilmentproces te verbeteren.

Tom Berk, Director IT, Programma Mgt & Supply Chain Development: “De implementatie van Manhattan’s software heeft ons absoluut efficiënter gemaakt. We hebben een betere zichtbaarheid en daarom meer controle over de uitvoeringsprocessen in onze supply chain."

UITDAGING 
Door veranderende marktomstandigheden en de gestage groei van het bedrijf kwamen de beperkingen van Bidfood's bestaande supplychainsysteeminfrastructuur aan het licht.

OPLOSSING
Implementatie van de supplychainoplossingen van Manhattan Associates om het distributienetwerk van Bidfood te optimaliseren en toekomstige supplychainbehoeften te ondersteunen.

RESULTATEN
De grotere flexibiliteit stelt Bidfood in staat om te concurreren in een voortdurend veranderende omgeving.

Uw belofte aan klanten nakomen

Neem contact op