Manhattan Active® Platform Technology

Gebouwd op een microservicesarchitectuur is het Manhattan Active®-platform een cloud-native fundament voor operaties die altijd actueel en constant aanpasbaar zijn. Ontdek welke kenmerken het ideaal maken voor de supplychainbedrijven van vandaag en de toekomst.

Uw belofte aan klanten nakomen

Neem contact op met het Manhattan-team voor meer informatie.

Neem contact met ons op

Related Pages