Available to Commerce

Betere Beschikbaarheid, Betere Beloften

Zichtbaarheid van de bedrijfsvoorraad stelt retailers in staat voorraden op alle locaties te verkopen. Maar er zijn tijden dat voorraad op bepaalde locaties niet voor verkoop via bepaalde kanalen beschikbaar mag zijn. Een bepaalde winkel kan bijvoorbeeld moeite hebben om online orders te fulfillen, en daarom mag voorraad van die winkel niet voor online worden aangeboden.

De koopervaring wordt verbeterd wanneer een retailer de bedrijfsvoorraad dynamisch kan bekijken per artikel-, order-, kanaal- of klantkenmerk.

Selecteer Automatisch Welke Voorraad Beschikbaar is

Manhattan Available to Commerce-technologie is een veelbelovende engine die Manhattan Interactive Inventory weergaven in realtime filtert volgens vooraf ingestelde bedrijfsdoelen en operationele beperkingen. Het verzekert dat de gepresenteerde voorraad in welk commercekanaal dan ook voldoet aan de vastgestelde bedrijfsprioriteiten en alleen belooft wat kan worden geleverd.

Weergaven van voorraadbeschikbaarheid worden gedefinieerd en geconfigureerd op basis van vele factoren, waaronder kanaal, merk, leveringsmethode, seizoensgebondenheid, winkelcapaciteit of -mogelijkheid, voorraadtoegankelijkheid en -beschikbaarheid, minimaal aan te houden voorraad en meer. Alle informatie over voorraadbeschikbaarheid wordt in de betreffende commercekanalen gepubliceerd, waarbij rekening met capaciteitsbeperkingen of winkeluitval wordt gehouden .

Dynamische Weergaven

  • Snel regels instellen voor voorraadbeschikbaarheid op basis van verkoopkanaal, retailmerk, leveringsmethode, seizoensgebondenheid, winkelcapaciteit of -mogelijkheid, voorraadtoegankelijkheid en -beschikbaarheid, regels voor de presentatie van voorraad, minimaal aan te houden voorraad, enz.
  • Automatisch managen van beschikbaarheid met behulp van operationele restricties zoals fulfilmentonderbrekingen en werkbelasting in de winkel
  • Bedrijfsbrede en lokale voorraden kunnen naadloos via REST-API's worden opgehaald (pull) en verzonden (push)
  • Dynamisch in realtime beschikbaar voorraadinzicht voor elk kanaal bieden
  • Zowel voorwaardelijke als automatische vervanging van artikelen eenvoudig mogelijk maken op basis van bedrijfsregels
  • Winkelvoorraden eenvoudig beschermen om aan de vraag van klanten in de winkel te voldoen
  • Automatisch verzenddatums voor orders in elk kanaal reserveren en weergeven

Uw belofte aan klanten nakomen

Neem Contact Op