Productinformatie

Commerce Trends - Your Secret Sauce

Commerce Trends Your Secret Sauce

De rol van de winkel en van de winkelmedewerkers is veranderd en blijft veranderen. De tijd dat we een propositie inclusief winkelformule voor vijf, zes of zeven jaar konden vastzetten, is definitief voorbij. Retailers zullen hun voelsprieten moeten gebruiken, zodat ze direct op veranderingen in de markt kunnen reageren. Techniek vervult daarbij een belangrijker wordende functie, zoals u in dit magazine zult lezen. Elke frictie die de klant ervaart in het contact, kan aanleiding zijn om van winkel te veranderen. Dat gaat niet alleen op voor retail, maar ook voor steeds meer andere sectoren.

Het grote gevaar is dat we in deze dynamische tijd van continue verandering onze ‘secret sauce’ uit het oog verliezen. Elke retailer heeft die secret sauce, dat diepgelegen begrip van datgene wat zijn eigen klanten daadwerkelijk belangrijk vinden. Is hij alleen geïnteresseerd in de laagste prijs en kan alle andere dienstverlening hem niets schelen? Of stelt hij juist wel prijs op persoonlijk advies en service

De geschiedenis is de laatste jaren in hoog tempo aangevuld met namen van bedrijven die de waarde uit hun ‘secret sauce’ niet langer ter harte namen, zich door hypes lieten leiden en uiteindelijk het onderspit moesten delven. Laat dat niet u gebeuren. Vertrouw op techniek, maar bovenal op uw secret sauce.

Commerce Trends is een magazine door Manhattan Associates. Veel dank aan bijdragen van: Asda, Kurt Geiger, Cdiscount, Centurylink, CGI, Dicitas Consulting en onze experts.

Uw belofte aan klanten nakomen