Een nieuw model voor een nieuw tijdperk in groothandel

We leven in een tijdperk van onzekerheden, er zijn machtsverschuivingen in de gehele wereld en er worden nieuwe handelsbarrières opgetrokken. De wereldeconomie wordt steeds onrustiger en onvoorspelbaarder. Ondertussen verwacht de maatschappij tegenwoordig dat het bij bedrijven om meer dan alleen geld gaat. Naast de P van ‘profit’ gaat steeds meer aandacht naar de P van ‘people’ en de P van ‘planet’.

Meer en meer schakels in de waardeketen, vooral retailers en groothandelaars, worden gedwongen zich te herpositioneren onder druk van zowel nieuwe als bestaande concurrenten met innovatieve, verstorende bedrijfsmodellen. Actuele benaderingen van B2B-supply chains spelen een belangrijke rol in toekomstig succes.

De B2B-wereld, en daarmee de wereld van de technische groothandel, is te snel en te complex geworden voor het menselijk brein geworden. Een order fulfillen in overeenstemming met de verwachtingen van de moderne klant vraagt om vooruitstrevend denken. Alleen heeft de moderne groothandel geen tijd meer om stil te staan en na te denken als een order wordt geplaatst. Bovendien kan de complexiteit van de supply chain het onmogelijk maken om meteen de optimale oplossing aan te wijzen.

We zoomen in dit whitepaper in op de technische groothandel om te illustreren welke ontwikkelingen er in deze industrie als geheel zijn. Welke evolutie, of moeten we zeggen revolutie, is in aantocht? En hoe kunnen groothandelaren hun toekomst veiligstellen? We beginnen met een onderzoek naar de veranderende klant, gevolgd door de hedendaagse supply chain. Daarna gaan we dieper in op de operaties. Wat gebeurt er als een klant een order plaatst? Hoe kan vlekkeloze fulfilment worden bereikt? Hoe wordt de voortgang van de order gemonitord? En hoe is de uitvoering van warehouseoperaties soepel en efficiënt te houden?

Daarover moet u vooraf goed nadenken, waarbij alle mogelijke scenario's in overweging moeten worden genomen. Welk type orders kunt u verwachten? Welke mogelijkheden heeft u om die orders te fulfillen? En wat is op een gegeven tijdstip de beste manier? Daarna moet u uw softwaresystemen laten bepalen wat de meest geschikte benadering is voor elke order en vervolgens moet de uitvoering automatisch worden gestart. Alleen dan zult u erin slagen om in de gunst van de klant te komen.

Dit geldt niet alleen voor technische groothandelaars maar voor alle groothandelsbedrijven. We helpen u graag na te denken over hoe u uw supply chain toekomstbestendig kunt maken, of u nu een groothandel in foodserviceproducten, farmaceutica, bouwmaterialen of kleding bent.

Uw belofte aan klanten nakomen