Nauwere samenwerking met leveranciers, carriers en 3PL's is cruciaal om de supply chain efficiënter te maken. U kunt met Appointment Scheduling vervoerders en leveranciers de mogelijkheid geven om zelf afspraken te maken over warehouseleveringen en -pickups om vertragingen en fouten in tijdrovende handmatige processen te elimineren. Sterker nog, door de inbound- en outboundafspraken goed te coördineren met het packingpersoneel in het warehouse, verzendafdelingen en wagenparkoperators, kan uw team veel beter de drie grootste bronnen van distributiekosten, te weten arbeid, vracht en voorraad, beheersen.

Verbeter productiviteit en compliance

Slecht plannen door een vervoerder kan tot gevolg hebben dat er onvoldoende personeel aanwezig is, dat het laden/lossen inefficiënt verloopt en dat er onnodige wachttijden zijn. Met onze beproefde appointment scheduling tool kunnen vervoerders en leveranciers eenvoudig hun eigen afspraken maken voor warehouseleveringen en benodigd personeel inplannen. Hierdoor kan de productiviteit stijgen en de werkbelasting evenwichtig worden verdeeld, op schema worden gewerkt en de rij- en rusttijdenwet en andere overheidsvoorschriften worden nageleefd.

Features + functions
  • Verwerk in kortere tijd meer vrachten om vertragingen of chargebacks te voorkomen
  • Adviseer afspraaktijden op basis van resources, gewenste diensten en te vervoeren vrachten
  • Ondersteun door het systeem aanbevolen tijden voor het vastleggen van afspraken en toewijzen van laaddocks voor alle distributiecentra
  • Geef transporteurs de gelegenheid zich te kunnen houden aan de Amerikaanse rij- en rusttijdenwet, de Europese arbeidstijdenrichtlijn en andere verordeningen
  • Zelf vrachten inplannen via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) of een webinterface
  • Houd entrepottijden bij, en meet detentie-, laad- en lostijden
  • Automatische berekening van laadtijden uitgaand van afleveringsdatums, ordercontent, dockcapaciteit, warehousecapaciteit en benodigd personeel
  • Mogelijkheden voor een evenwichtige verdeling van vrachten over alle ploegen afgestemd op resourcevereisten

Uw belofte aan klanten nakomen