Uw leveranciers zijn over de hele wereld verspreid, spreken verschillende talen, werken op andere tijden, handelen in andere valuta en hebben uiteenlopende technische mogelijkheden. Het gezamenlijke doel is om producten snel en winstgevend naar uw klanten te krijgen. Supplier Enablement biedt een veilige, online portal die realtime samenwerking bevordert tussen u, uw leveranciers en andere relevante handelspartners, ondanks de verschillende regio's, talen en technische mogelijkheden van uw supply chain. Alles wat leveranciers nodig hebben om gebruik te kunnen maken van Supplier Enablement is een internetverbinding en een printer!

Met deze online samenwerking kunt u snel de communicatie verbeteren en bedrijfsprocessen uitvoeren voor de operaties van het distributiecentrum en uw upstream supply chain.

Features + functions
Communicatie & samenwerking
 • Plaats groepsberichten voor handelspartners om ze op belangrijke informatie te wijzen die impact kan hebben op hun vermogen u van dienst te zijn
 • Deel elektronisch cruciale documenten met belangrijke handelspartners
 • Bevestig en traceer ontvangst van belangrijke documenten
 • Ontvang en bewaar elektronische documenten die uw handelspartners aan u hebben doorgestuurd
 • Audit alle belangrijke communicatie in een centraal, algemeen leveranciersportal
Supply Chain Execution
 • Maak gecentraliseerde bevestiging van bestellingen en onderhandelen mogelijk voor alle handelspartners
 • Geef leveranciers de mogelijkheid om één SKU en SKU-combinaties te creëren en LPN's voor te verpakken
 • Zorg dat leveranciers op hun locatie verzendlabels kunnen genereren en printen die voldoen aan EAN/UCC128
 • Scan vracht-LPN's en pallets op outbound vrachtwagens
 • Standaardiseer en print vereiste verzenddocumenten zoals BOL's
 • Automatiseer het creëren van ASN's op LPN-niveau die efficiëntie van downstreamontvangsten verhogen en arbeidskosten in uw DC verlagen
 • Automatiseer tijdrovende handmatige inkooporders
 • Verzoek om en leg inspecties van derden vast voor online kwaliteitsaudits
 • Ontdek productdefecten al vroeg in de fulfilmentcyclus, ruim voordat goederen in uw distributiecentrum aankomen
 • Benut gemoderniseerde rapporten en gegevensvisualisatie om de effectiviteit van de externe supply chain te monitoren
 • Initieer chargebacks bij slechte performance of kwaliteitsproblemen om tijdige aflevering en compliance te stimuleren
 • Automatiseer claims voor non-compliance voorvallen zoals bijvoorbeeld late zendingen
 • Genereer facturen met de kosten van goederen (COGI) om supply chain-uitvoering en supply chain-financiën te verenigen
 • Faciliteer het bij elkaar zoeken van PO, ASN en COGI

Uw belofte aan klanten nakomen