Locatie, locatie, locatie ...

Net als bij onroerend goed draait alles in warehouses om locatie. De locatie van producten heeft direct invloed op productiviteit, veilig werken en ordernauwkeurigheid. Artikelen met een hoge omloopsnelheid moeten op de meest toegankelijke locaties worden geplaatst, zware artikelen op plaatsen waar de minste schade kan ontstaan en de totale opslagcapaciteit moet worden geoptimaliseerd.

De uitdagingen van kleinere orders, SKU-proliferatie, schommelingen in de vraag en kortere ordercyclustijden vereist dat warehouseruimte non-stop moet worden geoptimaliseerd. Hoe meer distributieactiviteiten zich aanpassen aan eisen vanuit de omnichannelretail, hoe belangrijker slottingoptimalisering wordt om de kosten te beheersen en aan klantverwachtingen te voldoen.

Een optimale benadering van optimalisering

Slotting Optimisation bepaalt de beste locatie om voorraad te plaatsen, verhoogt efficiëntie van het personeel, verkort orderfulfilmentcycli en maximaliseert de doorvoer. Ook verbetert het de klantenservice door artikelen strategisch te groeperen voor fulfilment en plaatsaanbevelingen bij te werken op basis van trends en de vraag naar nieuwe producten.

De applicatie draait volledig online op een geavanceerd wiskundig model dat optimale plaatsing berekent. Slotting Optimisation houdt rekening met seizoenen, verkooptrends en productvariaties en behoudt de voorkeursvolgorde voor artikelen en artikelgroepen. Bovendien is het ontworpen om zelfs de meest complexe warehouses te kunnen bedienen.

Features + functions
  • Op basis van de vraag naar nieuwe producten, verandering in consumentenverwachtingen en operationele restricties pickinglocaties flexibel instellen
  • Artikelen groeperen voor vlotte fulfilment en plaatsing bijwerken op basis van verkooptrends en productvariaties
  • Gebruik productkenmerken en omloopsnelheid om een relatieve waarde voor elke potentiële plaatsing te berekenen
  • Verzamel waarden voor alle producten en vergelijk miljoenen verplaatsingscombinaties met door de gebruiker geconfigureerde strategieën
  • Simuleer met behulp van scenariomanagementmogelijkheden verschillende regelsets om optimale configuraties te vinden

De juiste voorraad op de beste plaats op de optimale tijd

Manhattan Slotting Optimisation stimuleert pickingefficiëntie, vermindert replenishmenteisen en maximaliseert de doorvoer door de beste slottinglocatie voor alle producten in het DC te bepalen. Het is een krachtige oplossing die zich zelfs in de grootste en meest complexe faciliteiten heeft bewezen.

Uw belofte aan klanten nakomen