Artikelen

Flexibele automatisering levert verbetering in warehouse- en fulfilmentcenteroperaties op

Door John Santagate,
Flexible Automation Delivers Improved Warehouse and Fulfillment Center Operations

De snelgroeiende markt voor e-commerce- en direct-to-customerfulfilment (D2C), gekoppeld aan een uitdagende arbeidsmarkt, zet bedrijven enorm onder druk om warehouse- en fulfilmentcenteroperaties te verbeteren. Het ontbreekt de meeste organisaties die op deze markt concurreren echter aan de schaal of het budget om in volledige automatisering te investeren.

Hoe moeten die bedrijven dan met succes concurreren in een steeds meer geautomatiseerde industrie? Eén antwoord is een investering in flexibele automatisering die door moderne autonome mobiele robotics (AMR) wordt mogelijk gemaakt.

Overzicht AMR-markt

De markt voor autonome mobiele robots is sinds 2012 geëxplodeerd. Er zijn tientallen leveranciers, elk met een of andere unieke vorm, feature of functie, die warehouses en fulfilmentcenters AMR's leveren. Deze technologie neemt veel van het verplaatsen van materiaal voor zijn rekening en helpt op vele manieren de operaties drastisch te verbeteren. Uit een recent onderzoek door IDC is zelfs gebleken dat commerciële servicerobottechnologie in meer dan 70% van de gevallen een verbetering van de productiviteit, efficiëntie en capaciteit in de dubbele cijfers liet zien.

Betaalbare flexibele capaciteit

Om tijdens piekperiodes aan de vraag te voldoen, betekende voorheen flexibele capaciteit vooral de inzet van meer personeel. Hoe meer mankracht in het warehouse en/of fulfilmentcenter, hoe hoger de capaciteit. Met de huidige arbeidsmarkt wordt dit echter een aanzienlijke uitdaging en een zeer dure oplossing. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt zorgt voor meer concurrentie en schroeft de kosten voor tijdelijk personeel op.

AMR's pakken deze uitdaging aan door taken te voltooien die van oudsher door mensen werden afgehandeld, zoals wagens duwen, of in sommige gevallen, van schappen picken. Daardoor kunnen mensen zich op andere activiteiten met meer waarde richten. En omdat veel van de AMR-leveranciers bereid zijn om hun robots "as-a-Service" te leveren, kunnen klanten nu on demand extra robots inzetten. Bedrijven kunnen hun operatie schalen zonder de capaciteit te verhogen door arbeid in te schakelen. De meeste AMR's zijn niet ontworpen om mensen te vervangen. Ze vullen eerder de bestaande arbeidskrachten aan om de performance en efficiëntie te verhogen.

Technologie voorbij AMR's

Ook de markt voor robots die enkele stuks kunnen picken, is aan het groeien, deels omdat het als Robot-as-a-Servicemodel wordt gebruikt. Ook hier zetten leveranciers hun technologie in met minimale investeringen vooraf, waardoor gebruikers proefondervindelijk de waarde en betaling op basis van gebruik ervaren. Het is een model dat zowel de capaciteit, productiviteit en efficiëntie betaalbaar kan verhogen als tal van andere voordelen oplevert.  Mobiele robots met armen kunnen enkele stuks picken, werkcellen met robotarmen kunnen bij sortering en de lopende band worden ingezet voor het picken van enkele stuks en robots die zijn uitgerust met RFID-lezers kunnen voorraadbeheer automatiseren.

Zowel robotarmen als mobiele robots kunnen samenwerken met mensen in de DC-omgeving en deze hybride 'co-bot' workflows beloven aanzienlijke winst in flexibiliteit en productiviteit. Het vermogen van robots om sensoren, visie en kunstmatige intelligentie te gebruiken om in realtime hun omgeving af te tasten en erop te reageren, is de drijvende kracht achter hun snelle acceptatie. Veel van deze robots zijn specifiek gebouwd met veiligheid in gedachten en dat verzekert gecontroleerde, gunstige interacties met de mensen die ook bij de processen zijn betrokken. Veiligheid is bij het op de markt brengen van flexibele automatisering en robotica inderdaad een van de belangrijkste aspecten geweest.

Roboticinteractie houdt niet op bij interactie tussen mens en machine.  Bedrijfsprocessen in het warehouse en fulfilmentcenter worden aangestuurd door WMS. Volledige integratie is niet altijd een vereiste bij het gebruik van robots, maar het is wel een best practice. Hoe eenvoudiger het is om de integratie tussen robotica en WMS mogelijk te maken, des te eenvoudiger en gunstiger wordt het om robots in te zetten. Manhattan Associates heeft deze trend erkend en een WES in zijn WMS opgenomen om de coördinatie tussen mens en machine in het warehouse te optimaliseren. Bovendien helpt integratie tussen robots en WMS om data over de processen te verstrekken die anders niet verkregen kunnen worden of door handmatige handelingen niet optimaal zijn.

Tot slot

AMR's hebben in het gehele leverancierslandschap het vermogen om een scala aan functies in het warehouse uit te voeren die zowel autonome verplaatsingen van materiaal als het afhandelen van producten betreffen. Ondanks het feit dat de belangstelling en de inzet van robotica razendsnel groeit, staat deze markt nog in de kinderschoenen. De grootste groei moet nog komen, vooral nu bedrijven die automatisering hebben vermeden wegens budget of andere restricties, de potentiële voordelen zien en zich realiseren dat de toekomst van deze industrie in zekere mate mogelijk wordt gemaakt door flexibele automatisering.

In een volgend artikel onderzoeken we specifieke innovaties op het gebied van mens en technologie die invloed hebben op hoe het werk in warehouses wordt verricht.

Bekijk wat u zou kunnen besparen met de WMS ROI-calculator van Manhattan Associates.

Uw belofte aan klanten nakomen