Artikelen

Het omnichannelvoordeel: Order Streaming nader bekeken

Door Adam Kline,
The Omnichannel Advantage: A Deeper Dive into Order Streaming

Om aan de toenemende eisen van e-commerce te voldoen, zien veel bedrijven zich genoodzaakt om meer te investeren in personeel, apparatuur en nieuwe distributiecentra. Het is duidelijk geworden dat geen van deze strategieën op de lange termijn duurzaam zijn, noch vanuit het oogpunt van kosten noch die van groei.

We hebben in onze laatste blog een begin gemaakt met het bespreken van Order Streaming, een vorm van waveless fulfilment ontworpen voor kleinere, vaker voorkomende, urgente orders. Vandaag gaan we de functies van de Order Streaming-technologie en specifieke toepassingen in e-commerce en daarbuiten nader bekijken, waar het logisch is om waveless te werken.

Hoe werkt Order Streaming?

Wanneer een WMS Order Streaming-functionaliteit heeft, bepaalt de beschikbaarheid van de warehouse-assets waar en wanneer werkzaamheden worden toegewezen. Hoe? De software gebruikt een combinatie van geavanceerde optimalisatie-engines en state-of-the-art voorspellingsmodellen om voortdurend te leren en aan te passen gebaseerd op de actuele en verwachte toestand in het DC.

Order Streaming heeft vier hoofdfuncties: orders prioriteren, voorraad aan orders toewijzen en automatische replenishment aanmaken; work paths en resourcetypes bepalen; herprioriteren en werk vrijgeven als capaciteit beschikbaar komt.

Het resultaat van deze simultane functies is dat Order Streaming constant evalueert en bijstuurt om de assets zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken. Die flexibiliteit verzekert maximale throughput en een toename in servicelevels, zonder onnodig menselijk ingrijpen. Het resultaat is minder spoedorders, meer tevreden klanten en lagere totale kosten.

Het omnichannelvoordeel: Order Streaming nader bekeken

De vele toepassingen van Order Streaming

De meest voor de hand liggende toepassing voor Order Streaming is e-commerce fulfilment. Zonder herprioritering in een later stadium en op het laatste nippertje vrijgeven van werk, gecombineerd met eisen zoals levering op dezelfde of de volgende dag, is het bijna onmogelijk om fulfilment rendabel te verzorgen.

Niet alleen in e-commerce biedt Order Streaming uitkomst. Groothandels kunnen het gebruiken voor kleinere retailers met wisselende vraag. Het kan worden gebruikt voor drop-ship direct vanaf producenten. Farmaceutische ondernemingen kunnen hun orders met bederfelijke waar snel fulfillen . En healthcaresystemen kunnen snel artikelen leveren die essentieel zijn voor patiëntenzorg.

Kort gezegd, alles met een tijdgevoelig karakter of onvoorspelbare vraag waar verzending niet proactief kan worden gedaan, is ideaal voor waveless fulfilment.

Een essentiële technologie voor een toenemende behoefte

Order Streaming is gemaakt naar aanleiding van de stijging in omnichannelaankopen. Het is de meest effectieve manier om e-commerce-orders efficiënt en rendabel te fulfillen. Het ligt in de verwachting dat omnichannelshopping in de komende jaren exponentieel zal toenemen, en zo ook de behoefte aan flexibele, tijdgebonden fulfilment. Dat betekent dat een WMS met Order Streaming-functionaliteit u niet alleen voordeel zal opleveren, het zal essentieel zijn. Bedrijven zien zich voor de uitdaging staan om deze technologie in hun bestaande processen te integreren.

Betekent dit dan het einde van de wave? In één woord: nee. In het volgende blog bespreken we hoe het samenbrengen van wave en waveless fulfilment onder hetzelfde dak u het beste van beide werelden geeft.

Uw belofte aan klanten nakomen