Moderniseer en stroomlijn verouderde processen voor het afrekenen van vrachten door facturen op uitzondering te beheren, buitensporige en incorrect in rekening gebrachte kosten te reduceren en snel en efficiënt claims in te dienen.

Features + functions
  • Spreek match- of autopaymentprocessen af met carriers
  • Ondersteun audits van extra en linehaultarieven via gedefinieerde toleranties
  • Maak bankoverboekingen mogelijk
  • Beheer facturering en afstemming via een carrierportal of elektronische communicatie
  • Ondersteun claimmanagement en regeling
  • Wijs vrachtkosten toe op SKU-niveau

Uw belofte aan klanten nakomen